Höjda hastigheter i Kalmar län

Hastigheten höjs från 90 till 110 km/h på tre sträckor i Kalmar län. Anledningen är att vägsträckorna fått mittbarriär och omväxlande 2 + 1 körfält.

Flera vägsträckor har byggts om till trefältsvägar med mittbarriär de senaste åren eftersom olyckorna på dessa vägar orsakade resulterade i många dödade och svårt skadade personer. En kortsiktig lösning för Vägverket var att sänka hastigheten till 90 km/h eftersom de flesta av dessa olyckor var mötesolyckor.
När nu dessa vägar har gjorts mer trafiksäkra med mittbarriär och säkra sidoområden höjer Vägverket återigen hastigheten till 110 km/h.
Från den 2 juni kommer följande vägsträckor i Kalmar län att höjas från 90 till 110 km/h;
- E 22 delen Em - Oskarshamn N, längd 20 km
- E 22 delen Ålem - Mönsterås, längd 6,5 km
- Rv 25 delen Smedby -Karlsro, längd 4,5 km