Tekniken överlistar våldsam biltjuv

Dagens biltjuvar blir allt fräckare och våldsammare. Att stoppa och tvinga bort föraren från sitt fordon är ett sätt för biltjuven att komma över kodade nycklar och kringgå stöldskydd. Men företaget T-Trac AB har nya lösningar som spårar tjuven.

Dagens originalmonterade billarm och stöldlarm är effektiva. Endast de mest tekniskt sofistikerade biltjuvarna kan vid sällsynta tillfällen forcera originallarmen. Men det innebär dessvärre att de "vanliga" busarna går över till mer våldsamma metoder för att komma över nycklarna till en bil.
Att göra inbrott i en bostad för att hitta bilnycklar eller helt enkelt tvinga ut bilföraren ur fordonet - ibland under vapenhot - är de vanligaste sätten
Företaget T-Trac AB erbjuder nu ett nytt säkerhetssystem som inte bara kan spåra upp stulna bilar utan också larma en ledningscentral vid en olycka.
Systemet består av en så kallad SVTS-enhet som med GPS-teknik håller reda på position och om fordonet rör sig. Skulle någon klippa av strömmen till enheten eller göra hela fordonet strömlöst, går ett backupbatteri in och skickar ett tyst larm till larmcentralen. Om någon startar fordonet med rätt nyckel, söker SVTS-enheten efter signal från en speciell ID-nyckel som föraren ska ha med. Saknas denna, antas fordonet vara stulet och ett tyst larm går till larmcentralen.
Samma sak gäller vid parkering. Skulle någon bärga iväg bilen eller förflytta den på annat sätt skickas ett tyst larm.
SVTS-enheten har också en inbyggd g-sensor som ger utslag om den registrerar ett så högt värde att en krock kan antas ha inträffat. Med hjälp av GPS-systemet kan position anges för att skicka polis och ambulans till rätt plats.
Vid alla larm kontaktar ledningscentralen först bilägaren för att kontrollera att inte ett fel har utlöst larmet.
SVTS-enheten har täckning över hela Europa. Som en extra funktion finns möjlighet till körjournal, som underlag för Skatteverkets krav på dokumentation över resor i tjänsten.
T-Trac AB erbjuder telematiklösningar till kunder i hela Norden. Deras tekniska samarbetspartner är Thales Telematics, som är en del av brittiska Tales Group. Företaget har 62 000 anställda i 50 länder och omsatte 11 miljarder euro 2003.