Bilindustrin i USA förlorar 84.000 jobb

USA:s bilindustri står inför sitt värsta stålbad någonsin.

Nu börjar man se slutnotan av det ras som de amerikanska biltillverkarna har fått vidkänna den senaste tiden. Enligt uppgifter i Detroit News kommer Ford att stänga tio fabriker och sparka 30.000 anställda under de närmaste fem åren. Det är till och med tuffare bud än vad konkurrenten General Motors levererade för ett par veckor sedan.
Ford är enligt källan i full färd med att ompositionera sina amerikanska märken, och Mark Fields, som är operativ chef för Ford i USA, har arbetat med hypotesen att helt droppa Mercury. Emellertid tycks konstnaden för att lägga ner märket vara högre än att fortsätta verksamheten, så nu är man inriktade på att helt stuka om Mercury-bilarna för att passa kvinnor och ungdomar.
Ford har tappat stort i USA, på tio år har man rasat från en marknadsandel på 25,6 procent till 17,4 i år.
Mark Fields väntas lägga fram en helt ny produktstrategi i samband med Los Angeles Motor Show i januari.
Tillsammans med nedskärningarna i bankrutt-drabbade Delphi och General Motors ser nu den amerikanska bilindustrins glansdagar ut att vara förbi för överskådlig tid. Sammanlagt 84.000 jobb försvinner, vilket gör bilkrisen i USA till en fråga med hög politisk sprängkraft för Bushregeringen. Kommer man att kunna hålla sig ifrån att skapa handelshinder eller andra typer av skydd för den inhemska industrin? Det måste vara en frestande utväg, som dock bevisligen är kortsiktig och leder till försämrad konkurrenskraft på lång sikt.