Bra bilår 2005

- Antalet nyregistrerade personbilar nådde nästan 275.000, en glädjande siffra som betyder mycket för både bättre miljö och bättre säkerhet, säger Wolff Huber VD BIL Sweden.
För helåret 2005 ökade antalet nyregistreringar enligt preliminära siffror med 3,8 procent.

Under december registrerades 24.896 nya personbilar vilket är en minskning med 2,1 procent jämfört med samma månad förra året. För helåret 2005 ökade dock antalet nyregistreringar enligt enligt BIL Swedens preliminära siffror till 274.196 nya personbilar, en ökning med 3,8 procent jämfört med 2004.
Volvo registrerade 54.101 nya Volvobilar i Sverige, vilket innebär nära tusen fler än ifjol. Volvo behåller därmed sin marknadsandel på nära 20 procent, vilket varit det uppsatta målet för 2005.
Att det totala antalet nyregistrerade Saab-bilar slutade med röda siffror tar VD Bengt Nilemo med ro.
- Att helårssiffran för Saab pekar nedåt betyder mindre i ljuset av den utveckling de har haft under hösten. Vi visste att året skulle börja i moll och sluta i dur. Våra kunder fick vänta in på andra halvåret innan Saabs nya modeller kom, men när de svepte in blev det rena höststormen - för våra konkurrenter, säger Bengt Nilemo, VD för Saab Sverige.
- Trots att det uppriktigt sagt såg rätt mörkt ut under en period fanns det ändå en underliggande känsla av att vi var på gång, en föraning som nu visat sig riktig. Tack vare två framgångsrika introduktioner och en enastående timing med vår miljöbil, har glåmigheten från i våras nu förbytts till helt andra tongångar.
Under året registrerades 26.614 dieselbilar (personbilar), vilket motsvarar 9,7 procent av totala antalet nyregistreringar. Motsvarande siffra 2004 var antalet personbilsdieslar 8,0 procent.
- Utsikterna inför 2006 ser ljusa ut. Tillväxten i ekonomin, inte minst när det gäller den privata konsumtionen, väntas bli stark. En förutsättning för ett bra bilår även 2006 är att politikerna genomför planerade skattelättnader för dieselbilar och att man avstår från att föreslå några skattehöjningar på bilismen, avslutar Wolff Huber.
- Under 2006 kommer vi att presentera flera efterlängtade modellnyheter i form av helt nykonstruerade Volvo S80 och likaså helt nya Volvo C30. Vi är övertygade om att även 2006 kan bli ett mycket bra personbilsår för oss, säger nytillträdde VD:n Thomas Andersson.
- Vi räknar med att totalmarknaden under 2006 hamnar på ungefär samma nivå som ifjol. Målsättningen att Volvo ska behålla en marknadsandel på cirka 20 procent ligger fast och vi kommer att vara mycket offensiva under det kommande året, säger Thomas Andersson.
Även Saab ser positivt på 2006.
- Ingenting talar i dagsläget för att 2006 ska bli ett sämre bilår än 2005, snarare tvärt om, säger Bengt Nilemo. Befarade räntehöjningar till trots spås konjunkturen vara fortsatt stark även nästa år, förhoppningsvis stabiliseras också oljepriset och en viss förbättring kan enligt bedömarna komma att synas även på arbetsmarknaden.