Rover 75 kommer tillbaka - från Kina

Tittar man noga, ser man att detta är en Rover Seventyfive. Den maskerade bilen testkörs i England, men den ska byggas i Kina, och den kommer kanske att heta Triumph 75. Eller MG 7. Det är nämligen två kinesiska varianter på gång...

Bild 500754
Ska den heta Triumph 75 eller MG 7? Klart är i alla fall att den ska byggas i Kina. (Klicka på bilden för större.)

Turerna kring MG Rover efter företagets konkurs 2005 är inte lätta att följa. Företaget MG Rover Group och verktygen för gamla Rover 75 köptes 2005 av kinesiska Nanjing Automobile Group, men då hade Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) redan köpt de intellektuella rättigheterna till konstruktionen av Rover 75.
Av allt att döma är det SAIC som nu testkör en prototyp till 75:an, nykonstruerad av brittiska Ricardo Engineering Group utifrån de specifikationer man köpte av konkursboet.
SAIC har till sin hjälp 150 ingenjörer från gamla MG Rover, och företaget avser att utifrån helt nya verktyg bygga en sedan- och en kombiversion av Rover 75, plus en sedan med förlängd kaross. Sannolikt kommer den dock inte att heta Rover. Kanske blir det Austin 75 eller Triumph 75.
Nanjing å sin sida samarbetar med ett konsortium kallat GB Sports Car Company för att ta upp produktionen av både MG ZT (baserad på Rover 75) och roadstern MG TF. Förutom att man också planerar en ny Rover 75...
Båda de kinesiska företagen har alltså för avsikt att bygga en efterföljare till Rover Seventyfive, och det sägs att båda parter är överens om hur det ska gå till. Nanjings variant ska heta MG 7 som sedan, och MG 7T som kombi. Grundkarosserna till dessa modeller ska byggas i Kina och slutmonteras i de gamla Roveranläggningarna i Longbridge, som numera ägs av Nanjing.