Autobahn: Fri fart fortsätter

Den tyska regeringen har återigen avslagit en motion om generell hastighetsbegränsning till 130 km/h på det tyska motorvägsnätet. Motionen från socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet De gröna avslogs på onsdagen i förbundsdagens trafikutskott av den regerande koalitionen och det liberala partiet FDP.


Vänsterpartiet Die Linke och miljöpartiet Die Grüne hade motionerat om allmän hastighetsbegränsning till 130 respektive 120 km/h på de tyska motorvägarna.

Bild 359989

Nej, det blir ingen 130-gräns på autobahn.


Frågan togs på onsdagen upp i förbundsdagens trafikutskott, och vid voteringen röstades motionen ner av koalitionen mellan Union och socialdemokratiska SPD samt liberala FDP.
Fartbegränsningen var uppe till diskussion redan i höstas, men röstades då ner av regeringskoalitionen och FDP. Och nu har den laddade frågan alltså behandlats i trafikutskottet och även där avvisats av den politiska majoriteten.
När frågan väcktes i höstas av socialdemokratiska SPD var det en knapp majoritet i partiet som stod bakom motionen om en allmän högsta fartgräns på 130 km/h.
Miljöpartiet de gröna motionerade samtidigt, men krävde att gränsen sattes till 120 km/h.
I en kommentar från Greenpeace sägs att en sänkning till 120 km/h direkt skulle spara in tre miljoner ton koldioxid. "Och det skulle inte kosta någonting."
I motionen från De gröna hette det att en allmän fartbegränsning "skulle bryta den tyska bilindustrins tradition att bygga allt snabbare och allt tyngre bilar".
Vänstern motiverade sin motion med att sänkningen skulle "minska antalet olyckor, döda och skadade i trafiken".