"Etanol är ett drömbränsle!"

Svenska ingenjörer på GM Powertrain Sweden har ett stort ansvar för att utveckla framtidens teknik till General Motors. Nya, turboladdade etanolmotorer som är i "rätt storlek" är bara ett exempel. Kjell AC Bergström, chef på GM Powertrain Sweden, berättar i en intervju vad vi kan vänta oss i framtiden.

General Motors är en stor familj som spänner över hela världen och med tusentals ingenjörer som utvecklar nya modeller och ny teknik. GM har tidigare haft svårt att "förstå" Saabs varumärke - men numera har det blivit mycket bättre - däremot har man inte haft några problem att inse vilka duktiga ingenjörer det finns i Trollhättan och Södertälje.
En viktig grupp för General Motors är GM Powertrain Sweden. Här utvecklas spetsteknologi som snart letar sig ut till en mängd bilmodeller, inklusive kommande Saab 9-4X och nya generationen 9-5 och 9-3. Vi hade ett tillfälle att sitta ner och samtala med chefen för GM Powertrain Sweden, Kjell AC Bergström, och fick en liten föraning om vad vi kan vänta i den snara framtiden.

Bild 360427

Kjell AC Bergström är en av flera profiler inom Saab som fått utökat ansvar inom General Motors.

auto motor & sport, ams: Vilka produktgrupper är det som ni på GM Powertrain Sweden ska utveckla till GM?
Kjell AC Bergström (KB): Vi har i huvudsak hand om tre områden: DCT (transmissioner med dubbelkoppling), "charging" (överladdning med turbo och/eller kompressor) och "controls" (styrsystem med global arkitektur för hela GM).
ams: Det låter ambitiöst! Vem bestämmer prioriteringen på jobben?
KB: Jag är ansvarig, får in uppdragen och rapporterar direkt till cheferna i Detroit. Finansiellt får vi medel från en "pott" som alla tillverkare bidrar till och i gengäld får varje bilmärke välja fritt från alla tekniska lösningar och komponenter. Dessutom har vi en fond som finansierar helt ny teknik, det som GM kallar för "ATW", Advanced Technology Work. Cheferna på Saab i Trollhättan påverkar alltså inte min avdelnings arbete, även om vi givetvis lyssnar och utför uppdragen. Det är Detroit som har sista ordet.
ams: Det verkar som om USA sent omsider upptäckt etanol som bränsle, ett område där Sverige har ett försprång och framställs som föredöme, hur påverkar det er?
KB: Det innebär att vi utvecklar flera nya E85-motorer som snart dyker upp i GM-modeller.
ams: Du som är motortekniker, hur är etanol som bränsle?
KB: Ett drömbränsle! Bensin är som en hel "grogg" av olika kolväten som beter sig olika vid förbränningen. Etanol är mera homogent, allt förbränns på en gång. Etanol är faktiskt så snabbt att knacksensorerna inte hänger med, därför måste du bygga säkerhetsmarginaler på ett annat sätt så att motorn inte skadas.
ams: Idag framstår etanolmotorerna som ganska törstiga och ineffektiva. Vore det inte bättre att satsa på snåla dieselmotorer?
KB: Vi behöver flera olika bränslen men i effektivitet kommer E85 och diesel att närma sig varandra. Dieselmotorerna måste sänka sitt kompressionsförhållande för att få ner utsläppen av kväveoxid (NOx) samtidigt som turbomotorer som körs på etanol kan höja sitt kompressionsförhållande. E85-motorer är idag cirka 30 procent törstigare än motsvarande bensinmotorer, i nästa motorgeneration sjunker det till 15 procent.
ams: Några andra fördelar med E85?
KB: Det finns flera men utsläpp handlar inte bara om koldioxid, som hittills dominerat debatten. Nu börjar man prata om farligheten i de mycket små partiklarna som dieslar släpper ut och de finns till viss del även hos direktinsprutade bensinmotorer. Med etanol har du i princip inga partikelutsläpp alls! Ett annat område är kolväteutsläpp, som i en etanolmotor närmast är att betrakta som ett livsmedel (alkohol).
ams: E85 saknar regler för avgascertifiering och är inte definierat. Vad innebär det för er?
KB: Det är mycket olyckligt. Vi har händerna bakbundna och kan inte utveckla motorerna optimalt. Här behövs det snabba politiska beslut i EU, men gärna gemensamma även för Nordamerika. Sen skulle jag personligen gärna se en kravspecifikation på alla bränslen - även bensin och diesel. Idag framställs etanolproduktionen som ineffektiv men att producera bensin kostar energi det också, något som sällan lyfts fram.
ams: Några trender du ser inom bilindustrin?
KB: Förutom fokusering på miljö och bränsle är det allt fler biltillverkare som strävar efter egen kompetens. Det fanns en period när allting skulle vara "outsource" och göras av underleverantörer. Idag inser man att det är de unika lösningarna som gör att ett bilmärke eller en modell sticker ut i mängden. Dessutom blir det billigare.
ams: Billigare på vilket sätt?
KB: Ta motorstyrning som exempel. Vi utvecklar just nu en global "GM-box" som ska sitta på i princip alla motorer och innehålla funktioner för motorstyrning, ESP, 4WD, hybriddrift, allt vad du kan tänka dig. Vi gör jobbet en gång och kan fördela kostnaden på miljontals bilar. En underleverantör ska ha betalt för varje bilmodell, oavsett arbetsinsats, och vi måste betala då vi inte har något eget alternativ. Men det har vi snart!