Lägre försäkringspremier med nytt VV-register

Vägverket ska göra det möjligt för biltillverkarna att registrera trafiksäkerhetshöjande teknik, exempelvis nödbromssystem, i fordonsregistret. Därmed hoppas man kunna sänka försäkringspremierna på fordon med hög...
Annons

Vägverket ska göra det möjligt för biltillverkarna att registrera trafiksäkerhetshöjande teknik, exempelvis nödbromssystem, i fordonsregistret. Därmed hoppas man kunna sänka försäkringspremierna på fordon med hög säkerhetsteknik.

Lägre försäkringspremier med nytt VV-register

Volvos City Safety-system är ett exempel på teknik som ska resultera i en lägre försäkringskostnad för ägaren. Volvo själva hävdar att 75 procent av kollisionerna sker under 30 km/h och City Safety är tänkt att förhindra en påkörning av framförvarande fordon i låga hastigheter.

I höst ska Vägverket göra det möjligt att uppgifter om säkerhetshöjande teknik inkluderas i vägtrafikregistret. Det är upp till generalagenter, fordonstillverkare och yrkesmässiga importörer själva att registrera om ett av deras fordon exempelvis är utrustad med trötthetsvarnare eller nödbromssystem.
Tanken är att den informationen ska användas av försäkringsbolagen när de bestämmer försäkringspremien och därmed kunna ge säkrare bilar en lägre premie. Detta är redan något som många försäkringsbolag tar hänsyn till, men med den utökade informationen i Vägverkets register hoppas man kunna underlätta och förbättra försäkringsbolagens klassificering.
Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, säger i ett officiellt uttalande att man vill skapa ekonomiska incitament för att kunderna ska välja ett fordon med hög säkerhet.
Förutom tanken med en lägre försäkringspremie för säkrare bilar, kan informationen underlätta vid forskning och analyser inom trafiksäkerhetsområdet.
Initialt omfattas endast nyregistrerade bilar men tanken är att den säkerhetshöjande utrustningen ska kunna registreras retroaktivt för lite äldre fordon.

Annons
Annons
Rulla till toppen