Chrysler blir ägt av bilarbetarfacket UAW

För att minska skulderna erbjuder Chrysler LLC en aktiemajoritet till bilarbetarfacket UAW. När Fiat bildar allians med Chrysler tar man 35 procent av företaget - vilket gör att tidigare ägaren Cerberus Capital är nästan helt ute ur bilden.

I USA finns inga statliga pensions- och sjukförsäkringar utan det får man spara till privat eller försöka få sin arbetsgivare att betala för. Det senare alternativet är ganska vanligt och speciellt bilarbetarfacket UAW har varit framgångsrika i sina förhandlingar med "Big 3", det vill säga GM, Ford och Chrysler.

Bild 355892

Ron Gettelfinger, fackledare för United Auto Workers, kan bli ofrivillig "chef" över Chrysler LLC.

De stora åtaganden som gjorts av "Big 3" när det gäller pensioner och sjukförsäkringar har dock inneburit en sammantaget större arbetskostnad jämfört med andra bilproducenter i USA. Tillsammans med alla andra bekymmer har personalförsäkringarna blivit en ekonomisk kvarnsten runt halsen på speciellt GM och Chrysler. General Motors presenterade i måndags en framtidsplan som innebär att man skriver ner sina skulder till fackföreningar och staten genom att byta krediter mot andelar i företaget. Om amerikanska regeringen fortsätter att ge GM krediter kan det i praktiken innebär att man får en majoritetsposition som delägare.

GM och Chrysler får nya ägare

Samma märkliga förhållande gäller hos Chrysler LLC, men här är det fackföreningen UAW som accepterat erbjudandet att byta krediter mot aktieandelar. Under slutet av den här veckan ska fackmedlemmarna rösta ja eller nej till det förslag som UAW:s ledning förhandlat fram och blir svaret positivt tar facket över 55 procent av Chrysler LLC.

Som vi meddelat tidigare har Daimler AG valt att efterskänka sin kvarvarande andel på 19,9 procent (och dessutom betala till Chryslers pensionsfonder i flera år). Det öppnar vägen för en allians med Fiat Group som inledningsvis vill kliva in som delägare med 20 procent och sedan successivt öka den andelen till 35 procent av Chrysler LLC. Det innebär i så fall att den ursprungliga majoritetsägaren, investmentföretaget Cerberus Capital Management, skurit ner sin andel från 80 till bara 10 procent. Hur ägarandelarna återspeglas i röststyrka i styrelsen återstår dock att se.

Bild 355893

Teknikutbytet mellan Fiat och Chrysler har en viss slagsida, men Chrysler har faktiskt en helt ny V6-motor som Fiat är intresserade av. KLICKA FÖR STÖRRE


UAW:s förhoppning är att den nya konstruktionen ska få tummen upp av amerikanska regeringen och därmed möjliggöra nya lånegarantier. Samarbetet med Fiat innebär att man delar teknologi och Chrysler får tillgång till små plattformar och snålare motorer. Dessutom ska Fiat använda en av Chryslers fabriker för att producera en bilmodell (500?) till att börja med och sannolikt fler om några år.

Risken för konkurs på fredag (1 maj), när amerikanska regeringen ska fatta sitt beslut, kan dock inte uteslutas. Flera finansanalytiker i USA anser att en "snabb, kirurgisk konkurs" skulle vara bästa sättet för Chrysler att komma på benen igen. Enligt koncernchefen för Fiat Group, Sergio Marchionne, är det också det mest sannolika händelseförloppet.