Chrysler i konkurs - bildar allians med Fiat

Konkursen gick inte att undvika men Chrysler och den amerikanska regeringen satsar nu på en snabb rekonstruktion. Planen är att rensa upp i skuldhögen och bilda en allians med Fiat Group för att gemensamt skapa ett nytt och mera vältrimmat Chrysler. Men klockan tickar snabbt ...

Bild 355931

Chryslerchefen Bob Nardelli, till höger, övervakar rekonstruktionen och tar sedan ett kliv åt sidan. Vicechefen Tom LaSorda, till vänster, valde dock att avgå med omedelbar verkan i torsdags. Vem blir ny chef för Chrysler LLC?


Chrysler LLC hade hoppats på att kunna nå en heltäckande överenskommelse med de företag man står i skuld till och var snubblande nära att lyckas. Men förhandlingarna stupade på mållinjen och president Barack Obamas tidsgräns var stenhård - hitta en lösning innan april månads utgång eller så övergår Chrysler LCC i händerna på en konkursdomstol, vilket också blev fallet på fredag eftermiddag.

I ett uttalande under fredagen uttryckte president Barack Obama sin förhoppning om att konkursen kan bli en snabb åtgärd som återställer Chrysler i ett bättre läge. Merparten av långivarna vara villiga till en överenskommelse och konkursdomstolen riktar nu in sig på att nå ett avtal med de få företag som kvarstår. Under en tolv minuter lång presskonferens i Washington beskrev Barack Obama situationen:

Bild 355932

President Obama hoppas på en snabb rekonstruktion för Chrysler LLC. En till två månader, eller?

"Det blir en snabb process. Målet är att nå ett avtal med de få långivarna som är kvar och det är en hanterbar situation som inte behöver påverka det dagliga arbetet inom Chrysler eller hos de företag som är beroende av Chrysler. Min övertygelse är att Chrysler kommer ut ur den här processen som ett starkare och mera konkurrenskraftigt företag."

Under rekonstruktionsarbetet, som beräknas ta en eller högst två månader, tillhandahåller amerikanska regeringen ett nytt lån till Chrysler på 3,5 miljarder dollar. Kanadensiska regeringen (Chrysler har flera fabriker på den kanadensiska sidan) skjuter till 800 miljoner dollar i lån och får en ägarandel i Chrysler LLC på två procent. Amerikanska regeringen fortsätter också att skjuta till nya pengar till GMAC LLC, Chryslers kreditgivningsföretag och sannolikt leder det till en sammanslagning mellan Chrysler Financial och GMAC (som samägs mellan GM och Chrysler LLC:s ägare Cerberus Capital). Amerikanska regeringens stöd till banksektorn omfattar även kreditgivningsföretag inom bilindustrin och man har redan investerat sex miljarder dollar i lånegarantier till GMAC.

För att Chrysler ska överleva behövs en allians med Fiat Group och arbetet med en sammanslagning fortsätter enligt den plan som företagsledarna utarbetat. Men redan under fredagen meddelade arbetande styrelseordförande Bob Nardelli att han kommer att lämna sitt uppdrag hos Chrysler LLC efter det att rekonstruktionen är klar:

"Givet förutsättningarna är det här den enda möjliga lösningen" sa Nardelli under fredagens presskonferens. "Det här är inte mitt förstahandsval, men ett beslut som vi måste ta under nuvarande situation." Den nya styrelsen kommer att ha nio personer, varav tre från Fiat.

Även viceordförande Tom LaSorda valde att avgå, men med omedelbar verkan på torsdagen. LaSorda har jobbat hos Chrysler sedan år 2000, dessförinnan var han 23 år hos GM.

Vem efterträder Bob Nardelli?

Bild 355933

Ska Sergio Marchionne ta över ledarskapet även för Chrysler LCC?

Vem som ska efterträda Bob Nardelli meddelades inte under fredagen men en möjlig lösning är att Sergio Marchionne tar ett dubbelt ledarskap i Chrysler LLC och Fiat Group. Marchionne är född av italienska föräldrar men har vuxit upp i Kanada och pratar flytande engelska, italienska (förstås) men även bra franska. Marchionnes ledarskap inom Fiat Group har varit en framgångssaga inom bilindustrin och hans okonventionella metoder har lett till en effektiv rekonstruktion av en gammaldags, "italiensk" ledarstruktur som tidigare ansetts som omöjlig att förändra. Kanske kan samma ledarstil förändra även Chrysler till det bättre?

För att rensa upp i skuldberget har Chrysler LLC sökt en överenskommelse med bilarbetarfacket UAW där man vill byta framtida inbetalningar mot en ägarandel i företaget. UAW har accepterat förslaget som innebär att man vinner 55 procent av aktierna i Chrysler LLC i utbyte mot de skulder som företaget har gentemot de anställdas pensionsfond. Fonden ska dock förvaltas av amerikanska finansdepartementet, som också går in som ägare med en andel på åtta procent i Chrysler LLC.

Alliansen med Fiat Group innebär en ägarandel på 20 procent men målet är att utöka det till 35 procent när samarbetet nått en fastare grund. Daimler AG har redan efterskänkt sin kvarvarande andel på 19,9 procent till huvudägaren Cerberus Capital, som har för avsikt att efter rekonstruktionen helt avstå från något ägande i Chrysler LLC.

Även om Chrysler LLC klarar sig igenom konkursdomstolen och "Chapter 11" återstår det faktum att bilförsäljningen i USA är nere på en historiskt låg nivå och knappast förbättrar sig förrän en bit in på 2010, eller 2011. Samarbetet med Fiat behöver ett par år på sig innan det resulterar i nya bilmodeller för den amerikanska marknaden. Även om Chrysler LLC kapar kostnader och slänger gamla skulder i sjön återstår problemet att generera vinster på en hemmamarknad som är näst intill "död". Klarar man krisen? Kanske, är det något vi lärt oss om amerikaner så är det att prestationerna är som bäst när gonggongen ljuder för sista gången!