Dålig uppmärksamhet skördar fler liv än hastigheten

Statistik från brittiska Vägverket visar att för hög hastighet kommer först på sjätte plats som orsak till dödsolyckor. Vanligaste orsaken till en olycka med dödlig utgång är mycket banal: dålig uppmärksamhet.

I USA pågår just nu en livlig debatt kring dålig uppmärksamhet hos bilförare och framför allt hur farligt det kan vara att skicka sms samtidigt som man kör. Även i Storbritannien har debatten skjutit fart då brittiska Vägverket, Department for Transport, publicerat ny statistik för fjolårets dödsolyckor.

Bild 375164

I slutet på året skyltas många vägar i Sverige om med ny hastighetsgräns. Till vilken nytta? Foto: Ulf Palm.

Totalt dog 2.538 personer under 2008 i trafikolyckor i Storbritannien och det är en nedgång från 2007 med 14 procent. Antalet olyckor sjönk med sju procent jämfört med fjolåret, sammanlagt 231.000.

När man utredde orsaken till dödsolyckorna var det i 68 procent av fallen dålig uppmärksamhet, föraren hade inte sett vad som var på väg att hända. I 32 procent av dödsolyckorna hade tappad kontroll över fordonet varit en bidragande orsak.

Att köra för fort brukar vara det som både svenska och brittiska myndigheter fokuserar på när det gäller att undvika olyckor. Men i Storbritannien fann man att för hög hastighet - antingen över hastighetsgränsen eller för fort i förhållande till omständigheterna - kom först på sjätte plats som orsak till dödolyckorna. De dödsolyckor som kunde härledas till en hastighet över gällande gräns för vägen stod för bara fem procent, för fort i förhållande till omständighet stod för nio procent av olyckorna.

Svenska Vägverkets remissrunda för nya hastighetsgränser har nyss avslutats. Under november-december ska vägarna skyltas om, vilket i de allra flesta fallen leder till en sänkt hastighetsgräns. När kommer en svensk debatt om det som verkligen skulle höja trafiksäkerheten, dålig uppmärksamhet, och när ser vi Vägverket kampanja för det?