Geely: "Volvo ska sälja en miljon bilar per år"

Kinesiska Geely har mycket ambitiösa planer för Volvo, efter att man köpt företaget av Ford. Geelys mål är att sälja 200.000 bilar i Kina och efter fyra till fem år nå en total Volvoförsäljning på en miljon per år.

Bild 374582

Volvo S80L tillverkas i Kina och säljs endast där. Men Geely vill ha fler lyxiga modeller för att Volvo ska nå försäljningsmålet 200.000 bilar - enbart i Kina.


Uppgifterna om Geelys storstilade planer för Volvo Personvagnar kommer från amerikanska tidningen Wall Street Journal, som vanligtvis brukar ha välunderrättade källor. Enligt Wall Street Journal vill Geely Automobile Holdings utveckla flera nya, lyxiga Volvomodeller som kan öka den globala försäljningen. Målet är att om fyra till fem år sälja en miljon bilar årligen - vilket i så fall blir mer än en dubblering mot när Volvo sålt som bäst.

Ett viktigt steg för att dubblera försäljningen är att sälja bättre i Kina, världens idag snabbast växande bilmarknad. Hittills har Volvo haft en relativt blygsam försäljning och tillverkning i Kina, även om nytillskottet S80L - som bara tillverkas i Kina (se länk här) - bidrar till en ökning över de cirka 12.000 bilar man sålde förra året. Enligt Wall Street Journals källa är Geelys mål att om några år öka Volvos försäljning i Kina till 200.000 bilar per år. För att nå det målet behövs en ny, egen Volvofabrik i Kina.

Den kinesiska marknaden växer så det knakar och allt pekar mot att man det här året passerar både Europa och USA som världens största marknad. Försäljningen under oktober ökade med 72 procent jämfört med fjolårets månad och uppgick till 1,2 miljoner bilar. Kinesiska regeringens massiva stimulanspaket har gett full effekt på bilförsäljningen, liksom andra konsumentprodukter.

Ford Motor Company förhandlar huvudsakligen med Geely i sin försäljning av Volvo Personvagnar. Enligt Wall Street Journals källa är en av stöttestenarna i förhandlingarna hur Fords teknologi ska värderas och behandlas hos Geely, efter ett eventuellt köp av Volvo.