Dyr affär att rädda bilindustrin i USA

Amerikanska regeringen beviljade i somras lån till Chrysler och General Motors på sammanlagt 600 miljarder kronor (!) för att undvika konkurs. Bra för bilindustrin - men en väldigt dyr affär för skattebetalarna...

Bild 374203

Att rädda bilindustrin blev en dyr historia för USA:s skattebetalare.

I onsdags redogjorde amerikanska regeringen för kongressen om läget inom bilindustrin. Strax efter sitt tillträde som president i början på året fick Barack Obama hantera den situation som innebar att både Chrysler och General Motors riskerade att gå i konkurs. Båda företagen beviljades lån för att klara sig genom krisen och USA samt Kanada blev majoritetsägare.

De belopp som Chrysler och GM fick av amerikanska regeringen är närmast astronomiska: sammanlagt 82 miljarder dollar, motsvarande 600 miljarder kronor! När de två företagen förhoppningsvis är på grön kvist igen om några år ska regeringarnas aktieinnehav säljas och enligt den prognos som levererades till kongressen räknar man med att förlora 30 miljarder dollar (220 miljarder kronor). Den förlusten är dock betydligt bättre än de första prognoserna som pekade på 44 miljarder dollar i förlust (323 miljarder kronor).

Alternativet för president Obama i somras var att låta Chrysler och GM gå i konkurs. Det skulle dock ge svårartade konsekvenser även för ett jätteland som USA med sannolikt flera hundratusen extra arbetslösa och en viktig industrigren som förmodligen aldrig skulle kunna återhämta sig. Även Ford skulle ha drabbats svårt då alla de stora tillverkarna "delar på" flertalet underleverantörer, som troligen också skulle ha drabbats av många konkurser.