Volvo Crash Safety Centre firar tio år

Det är födelsekalas i Torslanda där Volvo Cars Crash Safety Centre firar tio år i företagets tjänst. Forskningsanläggningen var en av de modernaste i världen när den invigdes av kung Karl XVI Gustaf - och ambitionsnivån har man inte tummat på.

Bild 372722

Volvo Cars Crash Safety Centre firar tioårsjubileum och här krockas varje år runt 400 bilar. KLICKA FÖR STÖRRE


Upp emot 400 bilar krocktestas varje år i Volvo Cars Crash Safety Centre i Torslanda, Göteborg. När man nu firar tioårsjubileum har 3.000 bilar skrotats och gett värdefulla erfarenheter till Volvos ingenjörer. Målsättning ligger fast: vid 2020 ska ingen person behöva avliva vid en krock, såvida den personen sitter i en Volvo.

Bild 372723

Thomas Broberg, säkerhetsexpert vid Volvo Cars Crash Safety Centre i Torslanda.

"Risken att bli inblandad i en olycka eller skadas i en av våra senaste bilmodeller har mer än halverats jämfört med en Volvo från 70-talet," berättar Thomas Broberg, säkerhetsexpert vid Volvo Personvagnar. "Vi tar ständigt nya steg närmare vår vision att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil år 2020. Krocklabbet är en central del av denna utveckling," säger Thomas Broberg

Forskningsanläggningen var en av de modernaste när den invigdes och blev ett kraftfullt verktyg för att fortsätta Volvos säkerhetsforskning. En av dåtidens nyheter var en plexiglasskiva i golvet som gjorde det möjligt att filma bilen underifrån. En av de senaste uppgraderingarna man gjort är en speciell typ av höghastighetskameror som kan ta ända upp till ofattbara 200.000 bilder i sekunden. Upp till 50 kameror används för att registrera förloppet i varje detalj.

"De nya kamerorna ger oss exceptionella möjligheter att studera krockarna i minsta detalj," säger Thomas Broberg. "Dessutom har vi ett antal miniatyrkameror som monteras i bilarna för att fånga vad som händer med intressanta detaljer inne i bilen."

Nästan alla typer av krockar går att återskapa i Volvos laboratorium, på ungefär samma sätt som de sker i verkligheten. Den ena testbanan är fast och 154 meter lång, den andra är 108 meter lång och flyttbar vilket gör att man kan ändra vinkeln på två fordon som krockar.

Bild 372724

Här ser man hur de två krockbanorna kan vinklas mot varandra, från 90 till 0 grader. "Träffnoggrannheten vid ett test där två bilar som båda håller en hastighet på 50 km/h krockar ligger på 2,5 centimeter. Det motsvarar 2 tusendelar av en sekund. Som jämförelse kan nämnas att en blinkning med det mänskliga ögat tar ca 60 tusendelar. Det säger en del om labbets precision," berättar Thomas Broberg. KLICKA FÖR STÖRRE


Innan en ny bilmodell hamnar ute i Torslanda hos Volvo Cars Crash Safety Centre har den redan krockats tusentals gånger, i datorsimuleringsprogram. Cirka 100 krockdockor används och de representerar män, kvinnor och barn i ett flertal storlekar. Olika dockor används för krock framifrån, bakifrån eller från sidan.

Varje krockdocka kan kosta upp till 1,5 miljoner kronor och den repareras därför nogsamt för att kunna användas länge. De äldsta dockorna är över 30 år gamla och har varit med om hundratals tester.

Säkerhet tillhör Volvos kärnvärde. Bra för kunderna och varumärket.
268
14