"Bensinbolagen måste ersätta etanolskador"

Över tusen etanolbilsägare har drabbats av motorproblem på grund av E85 med högre sulfathalt än tidigare. Gröna Bilister hävdar att bensinbolagen känt till risken länge, och kräver nu att bolagen ersätter de drabbade bilägarna.

Bild 371389

Under vintern och våren 2010 såldes E85-bränsle med för hög sulfathalt av flera stora bensinbolag, vilket gav motorskador på ett tusental etanolbilar.


Huvuddelen av den etanol E85 som tankas i Sverige kommer från Brasilien, med hög klimatnytta och låg sulfathalt. Men den senaste tiden har också etanol från Nordeuropa sålts i Sverige, med lägre klimatnytta och hög sultfathalt. Det har lett till motorhaverier för tusentalet etanolbilister, skrev organisationen Gröna Bilister på DN Debatt förra veckan.

-Bränslebolagen och bilindustrin har i åratal känt till att etanol med höga sulfathalter kan ge problem. Det är skamligt att de ändå släppt in sådan etanol och pinsamt att de försöker låtsas som om de inget visste. De bör ersätta de drabbade bilisterna, som ju gjort precis som de ska och kört sina etanolbilar på etanol, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

­Bränslebolagen säger att de inte känt till problemet med höga sulfathalter förrän våren 2010. Det är fel. I USA upptäcktes problemet redan i mitten av 2000-talet och 2005 slutade oljebolaget Exxon köpa in etanol med en sulfathalt över en viss gräns, säger Lagercrantz.

Bild 371390

Gröna Bilisters ordförande Jacob Lagercrantz kräver att drivmedelsbolagen tar sitt ansvar och ersätter dem som drabbats av det felaktiga E85-bränslet.


År 2006 togs en svensk etanolstandard fram, utan sulfatkrav. I april 2009 ledde SPI ett möte hos Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), där nästan alla svenska bränslebolag närvarade. Frågan om sulfater var uppe igen men ingen åtgärd togs. Först efter de många motorhaverierna har bränslebranschen beslutat att begränsa sulfathalten i E85, och det är nu åter helt säkert för etanolbilsägare att tanka E85, förklarar Gröns Bilister.

Gröna Bilister uppmanar nu alla bränslebolag med etanol på sina mackar och bilföretag med flexifuelbilar på sitt program att gemensamt skapa en fond som ersätter drabbade bilister. Bränsle- och fordonssidan föreslås ta lika stort ansvar och varje bolag inom respektive bransch betala i förhållande till sin marknadsandel.

Kostnaderna för reparation av de drabbade privatbilarna ligger på 8.000 till 16.000 kronor per bil, en totalkostnad i Sverige för de drabbade bilisterna på omkring 20 miljoner kronor. Det är mindre än en tiondels procent av oljebolagens vinster i Sverige i år, kommenterar Gröna Bilister.

-Vägrar bensinbolagen och bilföretagen att ta sitt ansvar återstår den juridiska vägen. Då får den som drabbats anmäla sitt bilmärke och mackarna man tankat på till Allmänna Reklamationsnämnden, som får utreda ansvarsfrågan och utdöma ersättning. Men jag hoppas att vi slipper hamna där, säger Jakob Lagercrantz.

Bra, Gröna Bilister att ni tar upp det här (=gasa). Skulle aldrig köpa en E85-bil! (=bromsa.)
232
441