Aprilskämtet: Polska bilar förbjuds på Nürburgring

Polskregistrerade bilar blir bannlysta på Nürburgring efter ett flertal incidenter där bilar "plankat" in på banan och det även uppstått mindre handgemäng med banvakterna. Genom att klassa banan som "privat väg" kan banarrangörerna porta alla polska bilar från att köra på Nürburgring.

Polski Fiat Nürburgring Hugo Steiglitz

Efter den 1 juni har den här bilen inte en chans att ta sig in på Nürburgring, då klassas banan som "privat väg". Det kan även påverka försäkringsvillkoren för andra förare på banan. Ring ditt bolag och kontrollera vad som gäller.

Från och med 1 juni blir det omöjligt att köra en polskregistrerad bil på Nurburgring. Delstaten Rheinland-Pfalz, som driver Nürburgring, har tröttnat på polackernas vilda framfart.

"De beter sig illa mot vår personal", säger Hugo Steiglitz, som är operativ chef för banan. "och försöker dessutom smita in på banan utan att betala."

Metoden är tydligen mycket enkel. Passageraren hoppar ut ur bilen och lyfter på bommen vid turistinfarten. På det viset kan de köra ett varv utan att betala. En omtalad incident hände i höstas, då en vakt kom på ett polskt ekipage på bar gärning utanför bommarna. Då skrek föraren "1939!" så högt han kunde, la krokben på vakten och körde in på banan. Naturligtvis utan att betala. Det har även förekommit hot om fysiskt våld och mindre handgemäng.

Vid ett annat tillfälle fick en vakt rejäl snärt på rumpan med en blöt handduk.

"Det gjorde så ont att jag nästan började gråta", säger en vakt som vill vara anonym.

Flera vakter har känt sig hotade och sökt andra jobb på Nürburgring. Men nu har delstaten tröttnat och portar helt sonika alla polskregistrerade bilar framöver. För att få till förbudet är inte Nürburgring klassad som allmän väg längre. Från och med 1 Juni så är Nürburgring en "privat väg".

"Vi fick deklassificera den som allmän väg innan vi kunde förbjuda polskregistrerade bilar. På en privat väg kan vi sätta upp vilka regler vi vill."

Detta får konsekvenser för alla som kör på Nürburgring. Problemet är försäkringen. Den gäller troligtvis inte när banan klassas om och blir privat väg. Hör med ditt försäkringsbolag. Och lämna din polskregistrerade bil hemma, du kommer helt enkelt inte in på banan med den.

"Ingen av oss förstår varför just polackerna beter sig så här. Vad har vi någonsin gjort dem?", avslutar Hugo Steiglitz och ser oförstående ut framför den samlade presskåren.

Helt rätt av banägarna att stänga av polackerna. Ett sådant ofog måste stoppas!
572
46