Trafikverket: "Vägnätet är färdigbyggt"

Om Sverige ska klara de nya miljömålen måste biltrafiken minska med 20 procent. Enligt Svenska Dagbladet måste var femte bil bort – och Trafikverket anser att Sveriges vägar är färdigbyggda.

Är svenska vägar färdigbyggda? Det verkar Trafikverket anse i den senaste kapacitetsutredningen. Håller du med? Foto: Kerstin Ericsson.

Är svenska vägar färdigbyggda? Det verkar Trafikverket anse i den senaste kapacitetsutredningen. Håller du med? Foto: Kerstin Ericsson.

Trafikverket har lämnat in en så kallad kapacitetsutredning inför framtidens transportsystem till regeringen. Den har Svenska Dagbladet tagit del av, och för att klara EU-kommissionens nya miljömål med en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent till 2030 måste även biltrafiken minska med åtminstone 20 procent under samma period. I Stockholms län är läget ännu värre – här måste 25 procent eller var fjärde bil bort.

"Vi måste ner till samma nivå som år 1990. Problemet är att vi de senaste 20 åren planerat för ökad biltrafik. Det vi måste göra nu är att vända på det – prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Och i sista hand se om vi behöver göra någonting för biltrafiken", sa Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket under ett seminarium ordnat av Naturskyddsföreningen enligt SvD.

Trafikverket har tagit hänsyn till teknikutvecklingen med förnyelsebara bränslen och eldrivna bilar, men det räcker inte. Därför föreslås trängselskatt i fler städer (exempelvis Malmö samt på Essingeleden och Förbifarten i Stockholm) och en kilometerskatt.

Enligt Trafikverket är de nuvarande satsningarna på förnyelsebara bränslen och eldrivna fordon inte tillräckliga för att Sverige ska klara EU:s utsläppsmål.

Enligt Trafikverket är de nuvarande satsningarna på förnyelsebara bränslen och eldrivna fordon inte tillräckliga för att Sverige ska klara EU:s utsläppsmål.

Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm.

Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm.

Att vägarna är färdigbyggda håller dock inte Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) med om.

"Jag tycker att man gör det lite enkelt för sig genom att konstatera att det inte behövs fler vägar. I ett växande Stockholm behövs det mer kollektivtrafik på vägarna, och förbifarten behövs också", säger Ulla Hamilton till SvD.

Nyheten att Trafikverket anser Sveriges vägar färdigbyggda har engagerat både politiker och bloggare. På bloggen Huddingeperspektiv skriver Olof Olsson, miljöpartistisk ledamot i kommunfullmäktige i Huddinge, att "det inte håller att först säga sig värna klimatet och sedan bygga motorvägar".

Men bloggaren Jens Fagerlund håller inte med. "Att tro att cykelbanor och gångvägar är framtidsmodellen, och samtidigt en blivande framgångssaga för oss som bor i storstäderna, är att tro för mycket", skriver han.

Jag håller med – Sveriges vägar är färdigbyggda. Nu måste vi koncentrera oss på kollektivtrafik och gröna drivmedel.
53
763