Laddhybrid med dieselmotor får högre milersättning

Den som har laddhybridbil med dieselmotor som tjänstebil kan få 9,50 kronor per tjänstemil skattefritt av arbetsgivaren – inte 6,50 kr som normalt gäller för dieselbilar. Det har Skatteverket slagit fast, sedan Tjänstebilsfakta uppmärksammat myndigheten på oklarheten i regelverket.

Volvo V60 D6 AWD Plugin Hybrid blir både diesel- och eldriven, och får därför högre milersättning.

Volvo V60 D6 AWD Plugin Hybrid blir både diesel- och eldriven, och får därför högre milersättning.

Den som kör förmånsbil i tjänsten och står för alla utlägg själv, har möjlighet att få en viss skattefri ersättning per mil från arbetsgivaren (eller göra avdrag för i självdeklarationen). För dieselbilar är beloppet 6,50 kronor per mil, men för alla övriga bränslen är det 9,50 kronor per mil.

Lagstiftningen skiljer på "utgifter för dieselolja" och "utgifter för annat drivmedel" (12 kap. 5 § inkomstskattelagen, 1999:1229).

Laddhybrider har både ett laddbart batteri och en förbränningsmotor. Poängen är att man till vardags i huvudsak ska köra på el. Beroende på bilmodell och teknik klarar de olika långt (cirka 2–8 mil per laddning).

De första laddhybriderna på marknaden drivs delvis av bensinmotorer, som t.ex. Opel Ampera/Chevrolet Volt och Toyota Prius. Där råder inga tvivel. De bilarna ger möjlighet till 9,50 skattefria kronor per mil. Men snart kommer den första laddhybriden med dieselmotor ut på marknaden, Volvo V60. Då blir det knepigare.

Ronny Svensson, vd på Ynnor.

Ronny Svensson, vd på Ynnor.

Hur ska skilja på om man har haft utgifter för dieselolja eller annat drivmedel? Bilen drivs primärt med el, men kan lika gärna drivas primärt av dieselmotorn som hjälps av batteriet till lägre förbrukning. Och om man med en knapp dessutom kan skifta drivningsmetod (el eller förbränningsmotor), ska man då ta ut olika ersättning för olika mil beroende på vilken motor som har drivit bilen?

"Eftersom den angivna biltypen också drivs med annat drivmedel än dieselolja, och eftersom det inte utan svårighet i efterhand går att särskilja vilka delar av den i tjänsten körda vägsträckan som bilen drivits med respektive drivmedel, bör avdraget beräknas efter vad som gäller för bil som drivs med annat drivmedel än dieselbränsle", skriver Mikael Sindahl, Skatteverkets rättslige expert, i ett svar till Tjänstebilsfakta.

"Skatteverkets uppfattning är därför att en arbetsgivare kan betala ut 9,50 kr per mil till anställd som kör i tjänsten med sin förmånsbil även om bilen är en laddhybridbil som också körs med diesel", förklarar Mikael Sindahl.

Huvudregeln är numera den vanligaste ersättningsmetoden för bränsle till förmånsbilar. Den innebär att den anställde betalar allt bränsle själv och får ersättning för tjänstemilen av företaget.

Med en Volvo V60 laddhybrid som förbrukar 1,9 liter diesel per 100 kilometer, får en förare ut ungefär 6,70 kronor per tjänstemil, vid 9,50 kronor/mil och ett dieselpris på 14,74 kronor, i stället för 3,70 kronor som hade blivit nettot vid 6,50 kronor. Rena vinstlotten, alltså!

"Det finns inget som säger att ett företag måste betala ut 9,50 kronor för en dieselladdhybrid, även om de slipper att betala sociala avgifter upp till det beloppet", säger Ronny Svensson, vd på konsultföretaget Ynnor.

"Företaget kan tycka att det är onödigt dyrt att överkompensera förarens tjänstekörning, som i praktiken innebär att föraren kan tjäna extra pengar på sin tjänstekörning, särskilt som dessa bilar kostar en hel del att köpa. Många företag betalar dessutom redan i dag ut mycket högre ersättning för tjänstemilen än de skattefria nivåerna."

"Det är inget stort fall i år, men laddhybrider är framtidens bilar."

Om en förare inte får ut full skattefri ersättning av företaget, går det att göra ytterligare avdrag i deklarationen för dessa utlägg.

"Företaget kan också välja att gå över till splitkort, där kostnaden för bränslet delas mellan föraren och företaget via fakturering från en tredje part, som har ställt ut ett sådan drivmedelskort och tar hand om förarens milredovisning. På det viset kan företaget dessutom göra momsavdrag för drivmedlet", säger Ronny Svensson.

"Det här är bara ännu ett exempel på att politiker inte ska vara klåfingriga och försöka styra mot olika tekniker. Utvecklingen springer alltid mycket snabbare på tidigare helt okända vägar", menar Ronny Svensson.

Jag tycker det är helt rätt att laddhybrider med dieselmotor får högre milersättning.
76
22