"Bilister ska bli tvungna att väja för cyklister"

Regeringen vill förbättra säkerheten för cykelpendlare, och därför bör bilförare få väjningsplikt mot cyklister. Dessutom kan det bli tillåtet att cykla mot enkelriktat.

När cyklisterna själva får välja vilka lagändringar som behövs för att öka cyklandet anser nästan hälften att förbudet mot att cykla mot enkelriktat ska slopas. Vad tycker du – rätt eller fel?

När cyklisterna själva får välja vilka lagändringar som behövs för att öka cyklandet anser nästan hälften att förbudet mot att cykla mot enkelriktat ska slopas. Vad tycker du – rätt eller fel? Foto: Creative Commons.

Cykelpendlarna ska få en tydligare plats i trafiken, anser regeringens cyklingsutredare Kent Johansson. I en debattartikel på SvD Brännpunkt presenterar han flera förslag på hur antalet olyckor kan minskas samtidigt som fler väljer cykeln före bilen.

Kent Johansson anser att trafikreglerna ska ändras vid obevakade cykelöverfarter. Bilister ska få väjningsplikt mot cyklister för att "öka framkomligheten och säkerheten för den cyklande".

Cykelutredaren vill också skapa ett sammanhängande cykelvägnät mellan orter och kommuner, införa så kallade cykelgator där trafiken sker på cykelns villkor – både vad gäller hastighet och parkering, förbättra säkerheten i vägrenarna och göra väghållaransvaret för cykelvägar tydligare.

Cykelorganisationerna kräver en "cykelmiljard" och Kent Johansson anser att den bör fördelas över hela landet. Den här typen av åtgärder anser han kommer bidra till ökad cykling, bättre hälsa, renare miljö, en effektivare kollektivtrafik och bättre förutsättningar för näringsliv och turism.

46 procent av de som cyklar mer än en gång i veckan vill också slopa förbudet att cykla mot enkelriktat, enligt en Sifo-undersökning.

"Jag tycker att man i dag av slentrian har enkelriktat gator där det skulle vara möjligt för cyklister att cykla i båda riktningarna", säger Kent Johansson till SvD.

Han presenterar en cykelutredning för regeringen i oktober med förslag på ändrade trafiklagar.

Helt rätt att satsa mer på cyklisterna! Väjningsplikt för bilar mot cyklister tycker jag låter bra.
194
691