Inget dubbförbud – men kan kosta 2000 kr/år

Det blir inget utökat förbud mot dubbdäck i Stockholm, istället kan en årlig straffavgift införas på cirka 2.000 kronor per år. Men Länsstyrelsen i Stockholms län vill gå ännu hårdare fram för att minska användandet av dubbdäck och förbättra luftkvalitén.

Stockholm snart kosta 2.000 kr/år använda dubbdäck.

Bra dubbdäck från någon av premiumtillverkarna brukar vara det tryggaste valet för säkra egenskaper på vintern. Men i Stockholm kan det snart kosta 2.000 kr/år att använda dubbdäck.

Här på auto motor & sport brukar vi rekommendera alla bilister att välja däck med omsorg. Bra prestanda och hög säkerhet måste få kosta en del, varför det ofta blir så att man väljer bland en liten grupp av premiumtillverkare som leder utvecklingen.

På vintern handlar det också om att välja mellan två däcktyper, dubbade eller dubbfria (friktionsdäck). Bästa däcket beror förstås på var man bor och vilka egenskaper som är viktigast. Men för Stockholmarna kan det snart bli ett krav att välja dubbfritt, åtminstone om den politiska majoriteten får sin vilja igenom.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) säger till lokaltidningen Södermalmsnytt att det nuvarande dubbdäckförbudet på Hornsgatan fått upp Stockholmarnas medvetenhet och andelen dubbdäck har sjunkit i regionen. Men förbud på fler gator är inte aktuellt i vinter, däremot tittar man på att införa samma typ av straffavgift som finns i Oslo:

Ulla Hamilton (M) Trafikborgarråd Stockholm

Ulla Hamilton vill ha "alla verktyg" för att få ner användandet av dubbdäck i Stockholm.

"Vi måste komma till rätta med problemen med partikelhalterna och vi vill ha alla verktyg," säger Ulla Hamilton till Södermalmsnytt.se.

Ulla Hamilton har varit på studiebesök i Norge för att se hur straffavgifterna fungerar och införs de i Stockholm kan det handla om cirka 2.000 kronor per år för de som vill köra dubbat på vintern.

Länsstyrelsen i Stockholms län vill dock gå ännu hårdare fram för att minska användandet av dubbdäck och förbättra luftkvalitén. I sitt nyligen presenterade "Förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet" skriver Länsstyrelsen i Stockholms län (klicka för att läsa mer) att det behövs ett helt batteri av åtgärder. Däribland förbud för dubbdäck på fler gator, lägre hastighet även på genomfartsleder, förbättrad kollektivtrafik, ny teknik för städning av gatorna, med mera. Men inte ens med alla dessa åtgärder går det att nå normen för PM10-partiklar i länet:

"Vi bedömer inte att det är möjligt att klara normen för PM10 i länet även om vi kombinerar alla de föreslagna åtgärderna, inklusive dubbdäcksförbud. Det skulle gå att klara med hjälp av ytterligare styrmedel i form av dubbdäcksavgifter, men för att det ska kunna genomföras krävs en lagändring," säger Anna-Lena Lövkvist Andersen, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen.

Vad säger du som kör med dubbdäck idag – skulle det kännas rätt att betala 2.000 kronor om året i straffavgift? Och vilka åtgärder skulle behövas för att du skulle känna dig nöjd med friktionsdäck istället för dubbdäck?

Absolut - dubbdäck är av ondo och måste straffbeskattas!
72
475