Sanningar om män och bilar

Unga män i trafiken ses inte på med blida ögon av vare sig medtrafikanter eller försäkringsbolag. Men stämmer bilden egentligen?

Nissan 370 Z

Tyskstuk är populärt i tuningkretsar. Mycket camber och extremt sänkta bilar.

Genusvetaren Dag Balkmar vid Linköping universitet har disputerat på manliga bilförare och maskulinitet och kommit fram till ett antal sanningar vad gäller trafikbeteende.  

"Män kör ofta mer utmanande och tar fler risker än kvinnor", säger Dag Balkmar. "Särskilt unga mäns risktagande i trafiken är ett trafikproblem."

Balkmar har under en säsong följt 65 stycken bilbyggare och bilentusiaster för att kunna undersöka vad som driver dem och resultatet har blivit till en doktorsavhandling. Dag Balkmar skriver om intresset av bilar som är trimmade och framställs som "bestar, vilddjur" och "extremt potenta", samt hur deras ägare kan vara intresserade av streetracing.

Men, och här kommer det intressanta, Dag Balkmar har kommit fram till att ägarna till de trimmade och stylade bilarna ofta framför dem väldigt försiktigt. Alla dessa timmar av omsorgsfullt byggande gör att de vill bli sedda som seriösa bilbyggare, de följer trafikregler och kör säkert.
 
"De manifesterar sin maskulinitet på ett annat sätt. De är hjältefigurer genom allt de offrat av tid, möda och pengar, på att bygga om sin bil. Bilar som får Svensson att tappa hakan när de ser dem."
 
Genom att styla sin bil ifrågasätter man vad en bil är, påstår Dag Balkmar. Det blir till en livsstil och skapar samhörighet och en identitet som utgår från föreställningar om svenskhet, klass och maskulinitet.
Tyskstuk är apfett!
50
130