Äktenskapet GM-PSA i gungning?

För en dryg månad sedan kom rapporter om långt gångna planer på att slå samman Peugeot, Citroën och Opel till ett gemensamt företag. Nu uppger Reuters att franska staten ställer krav som GM inte kan gå med på.

"Det här samarbetet skapar fantastiska möjligheter för våra två företag", sa GM:s vd Dan Akerson (till vänster) i februari när den nya alliansen mellan GM och PSA tillkännagavs. Nu verkar samarbetet knaka i fogarna.

"Det här samarbetet skapar fantastiska möjligheter för våra två företag", sa GM:s vd Dan Akerson (till vänster) i februari när den nya alliansen mellan GM och PSA tillkännagavs. Nu verkar samarbetet knaka i fogarna.

I februari i år offentliggjordes GM och PSA:s planerna på en allians där de två bilkoncernerna ska dela teknik och plattformar och även göra gemensamma inköp. Som en del av alliansen köpte GM sju procent av aktierna i PSA. För en dryg månad sedan läckte uppgifter ut om att GM och PSA även diskuterar ett mycket mera omfattande samarbete, som skulle innebära en sammanslagning av Peugeot, Citroën och Opel till ett gemensamt företag.

Nu rapporterar Reuters att planerna på skapa ett "GM-PSA" har avbrutits. En av de främsta orsakerna sägs vara att PSA:s, och då främst Peugeots, ekonomiska situation är värre än GM tidigare befarat. Ett annat problem är att PSA beviljats nödlån från franska staten, lån som beviljats under förutsättning att ingen personal sägs upp inom PSA franska verksamhet. Alla personalnedskärningar inom den tänkta GM-PSA-koncernen skulle i så fall behöva göras hos Opel, vilket GM inte kan acceptera. Reuters källa hävdar vidare att en eventuell sammanslagning lär dröja till åtminstone år 2014, då man hoppas att den europeiska bilmarknaden ska vara ur den värsta krisen.

Vad tror läsarna, klarar PSA och Opel att stå på egna ben eller är en sammanslagning nödvändig?

Jag tror att PSA och Opel klarar sig bra på egen hand!
103
243