Bensinmotorns revansch kommer 2014

Andelen dieselmodeller ökar stadigt och i Sverige närmar vi oss nu 70 procent, i Europa svarar dieselbilarna för 60 procent av försäljningen. Men bensinmotorn får snart sin revansch och mot slutet av decenniet kan vi närma oss ett 50/50-förhållande mellan bensin och diesel.

bensinpump diesel bensin E85 95/98

Vilket bränsle blir störst mot slutet av decenniet? Just nu säljs det överlägset mest dieselbilar men om ett par år kan bilden se helt annorlunda ut. KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION

Begreppet "snåldiesel" har blivit allmänt vedertaget och det beror förstås på alla dieselmodeller som klassats som miljöbil och därmed blivit skattebefriade i fem år. Möjligheten att på allvar sänka sina bränslekostnader är också lockande för de som ska köpa ny bil.

I Sverige har vi under 2012 varit uppe och nosat på en dieselandel på nästan 70 procent för nybilsförsäljningen, en fantastisk siffra med tanke på att det för några decennier sedan knappt såldes några dieselmodeller alls bland personbilarna. I Europa har "dieseltrenden" pågått mycket längre och andelen dieslar ligger runt 60 procent. Går vi tillbaka till 1990 var dock andelen dieselbilar bara 20 procent i Europa.

Men dieselbilarnas högtidsperiod är snart över och det finns flera skäl till det. Som vanligt är det plånboken som styr de flesta bilisters beslut och dieselmodellerna blir dyrare när de nya avgasreglerna – Euro 6 – börjar gälla hösten 2014. Den största skillnaden mellan nuvarande Euro 5-normen och den kommande Euro 6 är att utsläppsgränsen för kväveoxider (NOx) halveras. Efter 1 september 2015 får inga fordon säljas i Europa som inte uppfyller de nya, strängare kraven i Euro 6-normen.

dieselpump diesel bensin E85 95/98

En ledig dieselpump är sällsynt på mackarna, nu för tiden. Men i slutet på decenniet är köerna mindre till dieseln, som då sannolikt blivit markant dyrare än bensinen.

Att halvera NOx-utsläppen blir en tuff utmaning som tvingar fram relativt dyrbara, tekniska lösningar på dieselmotorerna. Det kan handla om så kallade "NOx-fällor" eller system där man tillför ureaämnen (vanligt på lastbilar). Redan nu är dieselmotorer dyrare än bensinmotorer och för att tjäna på den lägre förbrukningen hos en dieselmotor måste man ha en relativt lång, årlig körsträcka – det som vi i våra artiklar brukar kalla för brytpunkt. Det är speciellt påtagligt på mindre bilmodeller.

De kommande dieselmodellerna som uppfyller Euro 6-normen kan för många få en så hög brytpunkt att man istället tjänar på att välja en bilmodell med bensinmotor – eller en motor med ett annat bränsle.

Redan nu efter årsskiftet försvinner den gamla miljöbilsdefinitionen där bilar som släpper ut 120 g/km CO2, eller mindre, är "miljöbil". Nya miljöbilsdefinitionen startar vid 95 g/km och har dessutom en faktor i förhållande till vikten (klicka på länken för att läsa mer). Ganska få dieselmodeller klarar den nya miljöbilsnormen men flera av de som har förnybara "miljöbränslen" (som E85 och metangas) kvalar in som miljöbilar efter årsskiftet. Även elhybriderna – med elmotor och förbränningsmotor – kommer i de flesta fall in i gruppen av miljöbilar.

auto motor & sport nummer 14-2012

I auto motor & sport nummer 14-2012 hade vi en stor artikel om diesel kontra bensin. Tidningen går att beställa i digitalt format genom att klicka på bilden.

En annan faktor som talar till dieselmodellernas nackdel är underhållskostnaderna. Det partikelfilter som krävs på en dieselmotor (från 2004 och framåt) måste bytas ut ibland och det är tyvärr en dyrbar operation som kan kosta allt mellan 12.000–30.000 kronor.

Att köpa en begagnad dieselmodell är därför något av en chansning och den risktagningen slipper man på bilar med bensinmotor.

Den sista faktorn som talar mot dieselmodellerna är bränslets prisutveckling. I Europa råder "dieselbrist" och värre blir det i framtiden när sjöfarten får strängare krav och måste använda lågsvavlig diesel. Allt pekar mot att diesel blir dyrare i snabbare takt än bensin.

Dieselmodellerna kommer inte att försvinna men deras andel sjunker efter 2015 och mot decenniets slut kan diesel och bensin ligga på samma nivå i nybilsförsäljningen. Att prata om ett "50/50-förhållande" är dock inte riktigt korrekt eftersom metangas (biogas), elhybrider, elbilar och förmodligen även bränslecellsbilar (vätgas) kapar åt sig marknadsandelar.

Hur denna fördelning blir vet ingen med säkerhet, inte bilindustrin heller som måste produktutveckla flera parallella motoralternativ. Det enda vi vet med säkerhet är att dieselns övertag minskar. Är det bra eller dåligt? Fältet för kommentarer nedan står till ert förfogande!

Min nästa bil blir en dieselmodell (= gasa). Nej, jag ska välja något annat än diesel (= bromsa).
481
1305