Volvo storsatsar i Sverige - ny plattform och ny motorfamilj

Volvo Car Group meddelar idag att man kommer med en ny plattform och en helt ny motor. Motorerna ska byggas i Skövde och monteringen av alla drivlinor, i Torslandafabriken i Göteborg. Det blir även investeringar i Olofström. Totalt handlar det om satsningar på 75 miljarder kronor.

Volvofabriken i Torslanda, Göteborg.

Volvo-chefen Håkan Samuelsson meddelar vid en välbesökt presskonferens i Torslanda att man ska investera 75 miljarder kronor, nästan allt i Sverige. Hälften hamnar i Göteborg där en ny karossfabrik ska stå färdig till sommaren. Produktionen startar ett halvår senare. Dessutom inleds produktionen av en ny fyrcylindrig motorfamilj, samtidigt som Volvos femcylindriga motor går ur tiden.
SPA (Scalable Product Architecture)
är en flexibel, skalbar plattform som täcker in merparten av Volvos framtida bilmodeller. Ett modellerbjudande med bilar bestående av gemensamma moduler samt skalbara system och komponenter, tillverkade i ett flexibelt produktionssystem. Plattformen ska användas till 60-, 70-, 80- och 90-bilarna.
- SPA gör oss teknologiskt självständiga. Den nya arkitekturen täcker in cirka två tredjedelar av vår totala försäljningsvolym. Med cirka 40 procent av alla detaljer gemensamma för alla bilmodeller, oavsett storlek, vinner vi en skalekonomi som ökar vår konkurrenskraft, förklarar Peter Mertens, chef för Produktutveckling.
Parallellt utvecklar Volvo Car Group också en helt ny fyrcylindrig bränsleeffektiv motorfamilj med beteckningen VEA (Volvo Engine Architecture). Motorerna ska byggas i Skövde och monteringen av alla drivlinor, inklusive hybrider, integreras i Torslandafabriken i Göteborg.
- Vår strategi är att vara helt egna och självförsörjande genom att utveckla en ny plattform och en helt egen drivlina. Förut jobbade vi horisontellt med tre olika plattformar och sex motorfamiljer, det innebar olika motorer till olika plattformar. Nu ska vi arbeta vertikalt, det vill säga en motorfamilj till en plattform, vilket blir mycket effektivare, , säger Peter Mertens.

Volvos vd, Håkan Samuelsson.

- Närmare hälften av våra framtida investeringar på cirka 75 miljarder kronor som utgör våra totala investeringar under åren 2011-2015 hamnar i Sverige i form av satsningen på en ny fordonsarkitektur och motorfamilj. Det är ett bevis på vår beslutsamhet att stärka företagets position som ett svenskt bilmärke med en unik attraktionskraft på en global marknad, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Car Group.
Omkring en tredjedel av investeringarna i Sverige satsas på expansion och uppgraderingar av de svenska produktionsanläggningarna. En betydande del investeras i den nya karossfabriken i Torslanda som ska vara färdigbyggd undra andra halvåret av 2013.
Utöver satsningarna i Torslanda genomförs även omfattande investeringar vid karossfabriken i Olofström som behöver ställa om för de nya bilmodeller som kommer att baseras på den nya arkitekturen. Även i motorfabriken i Skövde genomförs genomgripande förändringar för produktion av den helt nya 4-cylindriga motorfamiljen.
Produktutveckling utgör den större delen av investeringen i Sverige, där arbetet med den nya fordonsarkitekturen och motorfamiljen pågår i Volvos utvecklingscentrum i Torslanda, Göteborg.
- Det är roligt att komma till Volvo och upptäcka att min företrädare (Stefan Jacoby) infört ett genuint biltänk i företaget. Idag pratar man inte budget och kvartalsrapporter, man pratar bara nya bilar och att utveckla system till bilarna. Och det är rätt väg att gå, man måste tycka om bilar och inte siffror, säger den relativt nytilsatte Volvo-chefen Håkan Samuelsson.
Den första bilmodellen på den nya plattformen är nästa generation Volvo XC90 som lanseras i slutet av 2014. Men det kommer också nya varianter av V40.

Tack Volvo för en tidig julklapp!
588
20