Försäkring som spårar föraren kommer 2014

Snart kan du sänka försäkringspremien – om du låter bolagen spåra dig. Redan 2014 kan Folksam lansera en ny bilförsäkring som tar reda på hur långt, och hur fort, du kör.

Skulle du kunna tänka dig att bli spårad – om det betyder att du får lägre försäkringspremie? Kommentarsfältet är öppet!

Caroline Uliana på If.

Det amerikanska försäkringsbolaget MetroMile erbjuder nu en bilförsäkring där föraren betalar per körd kilometer. Kunderna kan spara upp till 50 procent av kostnaden, enligt MetroMile, men kunderna måste också acceptera att bolaget spårar bilen med gps-teknik.

I Sverige finns fortfarande inget försäkringsbolag som tar betalt per körd kilometer, men det är inte alltför långt borta.

"Det pågår försök på många håll i världen med den här typen av idéer, och det är absolut intressant för oss. Det handlar ju om att få ned premien och bidra till trafiksäkrare körning, vilket också är bra för miljön. Detta är något som många tittar på just nu", säger Caroline Uliana, chef för externkommunikation på If.

Hur nära är ni att kunna ta fram ett specifikt erbjudande?
"Vi har en arbetsgrupp som tittar på detta, och undersöker olika modeller ute i världen. Vi vill hitta en modell som passar i Sverige, och hoppas kunna komma med lösning inom en inte alltför avlägsen framtid."

Ser ni något problem med att spåra förarna?
"Det finns plus och minus med detta. Det är viktigt att gps-spårningen blir frivillig. Man måste kunna välja bort det. Jag har svårt att se att vi skulle införa ett krav på gps-spårning – det tror jag inte folk skulle acceptera. Man skulle inte känna sig bekväm med det."

Maria Krafft på Folksam.

Även Folksam funderar på att införa en bilförsäkring som tar hänsyn till hur långt föraren kör med hjälp av gps. Men även körstilen ska övervakas, i form av bilens hastighet. Om kunden håller hastigheten visas ett grönt ljus. Om föraren kör för fort visas först en gul, och sedan en röd, lampa. Förutom att ge lägre premier kan detta spara 40 liv om året, enligt Folksam.

När det gäller körstil, är det bara hastigheten som spelar roll?
"I det här fallet är det så. I en krock spelar det stor roll hur fort det går. Vi har pratat om att också ta med acceleration i beräkningen, men det finns ingen statistik som talar för att accelerationen påverkar olyckan lika mycket som hastigheten", säger Maria Krafft, som ansvarar för miljö- och trafikfrågor på Folksam.

Försöket hos Folksam visade att förare som får en direkt återkoppling på hur premien påverkas, är mer benägna att hålla hastigheten. Tanken är att ju fortare föraren kör, desto mer av rabatten "äts upp". Allt ska kunna följas i realtid.

"Målet är att detta ska finnas hos oss 2014, både för privatbilister och företag", säger hon.

Läs också: Ny bilförsäkring – betala per mil

Jag skulle absolut kunna tänka mig att teckna en försäkring där bolaget kan spåra min bilkörning.
24
158