Hälsofarlig smog i Beijing tvingar bilindustrin att stänga

Luftföroreningarna i Kinas huvudstad Beijing är så höga att många industrier tvingas stänga. Produktionen i Hyundai Motor Beijing stängde i helgen då partikelmängden i luften gick långt över alla rekommendationer.

 

Kinas huvudstad Beijing har under vintern drabbats av ovanligt mycket luftföroreningar i luften, vilket lett till en hälsofarlig smog som lagts sig över staden. Under gångna helgen noterades toppnivån 886 mikrogram PM2,5-partiklar per kubikmeter, vilket ska jämföras med kommande lagstiftning i Stockholm där nivåerna inte får gå över 25 mikrogram per kubikmeter.

Situationen blir allt mera desperat i Beijing och så många som 10.000 personer söker sjukhusvård varje dygn med andningsbesvär. Ett 50-tal stora industrier har tvingats stänga för att få ner partikelnivåerna och även bilindustrin drabbas. Produktionen i Hyundai Motor Beijing stängde under helgen i ett försök att förbättra luftkvalitén.

Enligt kinesiska myndigheter så pågår ansträngningar för att få ner partikelmängderna i luften runt storstäderna. Situationen idag är trots allt bättre än den var för 10–15 år sedan, hävdas det.