Ny EU-rapport: ”Bilindustrins kryphål sänker CO2-siffrorna”

Bilindustrin använder kryphål och "kreativa testmetoder" för att få ner CO2-siffrorna, det har EU funnit efter att ha låtit tre oberoende testinstitut undersöka saken. Konsumenterna blir lurade och EU ska införa nya testmetoder 2016 som ska mildra felkällorna. EU:s undersökning bekräftar de uppgifter som auto motor & sport tagit fram i en artikelserie som startade i höstas.

co2 test EU

Även EU har nu insett att en stor del av de uppgivna förbättringarna av CO2-utsläpp hos bilarna är en ren skrivbordsprodukt. I praktiken är förbättringarna inte alls så stora och vissa biltillverkare är skickligare än andra när det gäller sina "kreativa" testmetoder.

Ni som läser tidningen auto motor & sport regelbundet har inte kunnat undgå vår artikelserie "Bränslebluffen", som började i nummer 23-2012. Där visade vi i ett test av tio bilmodeller att de officiella förbrukningssiffrorna är i snitt 34 procent högre i verkligheten – en av bilarna drog hela 54 procent mer bränsle än vad biltillverkaren uppger i reklamen.

Artikelserien har fortsatt under vintern och vi har ytterligare tre avsnitt planerade. Där ska vi bland annat redovisa hur framtidens testmetoder utformas och hur olika representanter för bilindustrin önskar att mätningarna ska ske – på ett sådant sätt att ingen kan luras.

Våra artiklar visar att efter 2007, när EU satte krav på stegvis reducerade koldioxidutsläpp, har skillnaderna mellan uppgiven bränsleförbrukning och den verkliga förbrukningen ökat. Vi har också visat hur den orealistiska testcykeln missar utsläppen från framför allt dieselmodeller, vilket leder till försämrad luftkvalité i städerna – speciellt påtagligt vid kall väderlek.

ams 4-2013

I det senaste numret, 4-2013, tar vi upp partikelutsläppen från bilar. Fler dieselbilar i Sverige innebär högre partikelutsläpp, framför allt i stadskärnorna.

Nu verkar det som om politikerna i EU också vaknat och insett att testnormens mätmetoder är bristfälliga. EU gav i uppdrag till tre oberoende testinstitut (nederländska "TNO, Organisation for Applied Scientific Research", brittiska "Ricardo-AEA" och "IHS Global Insight") att jämföra bilarnas verkliga förbrukning med den som biltillverkarna anger i sin reklam.

EU-rapporten visar att snittet för koldioxidutsläpp minskat från 167,2 g/km 2002 till 140,4 g/km 2010, en nedgång med 26,8 g/km. Men enligt testinstituten kan cirka en tredjedel av den minskningen, 9,1 g/km, hänföras till kryphål i testmetoderna snarare än verkliga förbättringar.

Testinstituten kunde också konstatera att "kreativa testmetoder" i Europa var mer utpräglade här, jämfört med testerna i USA och Japan. Till 2016 har EU planerat ändringar i testmetoderna som ska eliminera en del av kryphålen och parallellt tar FN fram en helt ny, global testmetod: "WLTP".

Till 2020 vill EU att det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos nybilarna är nere i 95 g/km. Diskussioner kring denna lagstiftning pågår med bilindustrin men vi kan förvänta ett högre tonläge nu när EU har bevis för att en stor del av de redan uppnådda förbättringarna är ett resultat av kreativt utnyttjade kryphål – inte sänkningar i praktiken.

Vad säger ni läsare – hur borde bilar mätas för att ge realistiska förbrukningssiffror?

Bra att uppgifterna om "kreativa" CO2-siffror kommer fram, det bekräftar mina erfarenheter.
400
14