Polisen svarar på läsarnas frågor

auto motor & sport-läsarna fick ställa frågor om utryckningsbilar och polisens bilkörning – och här är svaren. Peter Nord förklarar när polisen får köra för fort och varför polisen köper in BMW.

Polisen har börjat köra Mercedes E-klass, något som retar upp en del läsare. Foto: Marcus Bergfeldt/Creative Commons/Flickr

Fråga: Det händer ofta att jag blir omkörd av polisbilar utan att blåljuset är på. Kan polisbilar strunta i fartgränser oavsett blåljus eller ej?

I allmänt tal kan man säga att en förare av ett utryckningsfordon får använda undantag i trafiklagstiftningen. Utryckningsföraren får i trängande fall överträda hastighetsbestämmelser, underlåta att stanna vid stopplikt och signalljus, överskrida heldragen linje och spärrfält och så vidare. Föraren får aldrig strunta i trafiksäkerheten, utan lagstiftningen poängterar att körningen ska ske med iakttagande av särskild försiktighet. 

När det gäller användandet av ljud- och ljusanordningar får föraren kräva fri väg genom att använda dessa. Föraren är alltså inte skyldig att använda blåljus och siren.

Även i den lägre angelägenhetsgraden, "brådskande tjänsteutövning", får polisfordon använda undantagen gällande hastighetsbestämmelser. Därför kan trafikanter se polisfordon som kör fortare än gällande hastighetsgräns.

Peter Nord ansvarar för polisens förarutbildning i Stockholm. Foto: Arlandastad Holding AB.

Fråga: Finns det något tänk på ecodriving inom polisen?

På senare år har i utbildningen till utryckningsförare införts det vi kallar "sparsam körning". Konceptet bygger på det innehåll som finns i ecodriving-utbildningarna på marknaden. Vi har utbildade instruktörer som även genomför speciella kurser inom polisen bara i sparsam körning för de som önskar.

Fråga: Besiktigas polisbilar på samma sätt som personbilar eller kontrolleras de av polisens tekniker/kontrollanter?

Utryckningsfordon besiktigas varje år av Svensk Bilprovning eller annat auktoriserat provningsställe. Alltså från levererans till myndigheterna och varje år.

Polisen kan använda de undantag från trafiklagarna som finns utan att använda blåljus. Foto: kenny_lex/Creative Commons/Flickr

Fråga: Får polisen parkera hur de vill? Även på platser där det är både förbjudet att stanna och parkera och låta bilen stå flera timmar?

Polisfordon får stannas eller parkeras där förbud meddelats genom lokal trafikföreskrift när det används av polis i tjänsteutövning endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Alltså kan en polis i tjänsteutövning stanna eller parkera för att utföra sin arbetsuppgift. Arbetets art kan vara så att det tar väldigt lång tid och uppställningen av fordonet är inte tidsbegränsat. Som dock påpekas får det inte vara farligt uppställt eller påverka trafiksäkerheten. 

Observera att även på motorväg/motortrafikled får polisfordon stannas om omständigheterna kräver det och att särskild försiktighet iakttas.

"Det är bilens egenskaper som avgör vilket bilmärke som passar för verksamheten."
Peter Nord på polisen

Fråga: Ofta ser man polisbilar på vanliga Volvoverkstäder. Finns det risk att bilarna manipuleras av mekaniker som inte riktigt gillar poliser? Ser polisen detta som ett problem? Har det hänt i verkligheten?

Vi har inga indikationer på att någon medvetet manipulerat polisens fordon. Vi litar på de avtal vi gjort med de verkstäder som har uppdraget att reparera och serva våra fordon. Som alltid, oavsett vems fordonet är kan reklamation förekomma. Men att någon medvetet skulle göra ett dåligt jobb känner vi inte till.

Det finns inga regler om att polisen måste köra Volvo. Foto: Marcus Bergfeldt/Creative Commons/Flickr

Fråga: Varför köper inte polisen in Volvo V70 istället för BMW 5-serie och Mercedes E-klass? Polisen borde värna om den svenska bilproduktionen!

Det finns inget krav eller direktiv varken från EU eller annat håll att köpa "egna" bilfabrikat. I Sverige har vi ett nationellt avtal som styr våra beställningar. I avtalet finns olika typer av fordon som ska passa alla olika verksamheter och de krav som ställs på ett fordons möjligheter att uppfylla polisens önskemål. Det kan vara allt från anonyma spaningsbilar till fordon som tar tung last eller många människor. Idag har vi också krav på att 50% skall vara miljöbilar.

Alltså är det bilens egenskaper som avgör vilket bilmärke som passar för verksamheten, bilen måste dock uppfylla kravspecifikationens
innehåll.

Jag tycker det är helt rätt att polisen får köra för fort utan blåljus.
585
364