Berggren: Mörka moln i fjärran

För oss som är förtjusta i bilen och friheten den skänker är det som sker just nu högst oroande, skriver Thomas Berggren. Det är nämligen omöjligt att bortse från konklusionen att bilismen har peakat och börjat sin nedgång.

Thomas Berggren.

För alla er som är förtjusta i bilen och den frihet den skänker sina ägare är det i högsta grad oroande att se de mörka molnen som tornar upp sig i fjärran.
Oavsett vilka preferenser man har är det nämligen omöjligt att bortse från vissa fakta om bilismen vilka oundgängligen leder till konklusionen att bilismen har peakat och börjat sin nedgång.
Bara ett så enkelt faktum att unga människor inte längre ser körkort som något viktigt, något som man måste ha. Antalet unga mellan 18 och 25 år som tar körkort för bil har i Sverige – samt i alla industrialiserade länder – stadigt minskat.
I slutet av 1980-talet tog 75 procent av de yngre (18-24) i Sverige körkort, idag har den siffran sjunkit till drygt 50 procent och den ser ut att fortsätta att sjunka.
Många unga bryr sig inte. De färdas på andra sätt och i vår digitala värld behöver man inte bil för att göra bankärenden, köpa kläder, CD-skivor eller ens köpa mat. Några knapptryck på datorn räcker.
Med allt färre unga som körkortsinnehavare är det inte heller förvånande att bilproduktionen sjunker i hela västvärlden. Världsproduktionen av bilar hålls än så länge uppe av utvecklingen i Asien.
Miljöproblematiken är ytterligare en faktor som spelar en stor roll. Göteborg och Stockholm styrs idag av klart bilfientliga intressen och i takt med att framkomligheten ökas för kommunala färdmedel stryps tillgängligheten för bilarna – som samtidigt beläggs med extrakostnader i form av tullar.
Därmed läggs ytterligare ekonomiska bördor på bilägarna och det är egentligen att förvåna att så pass många unga människor fortfarande vill ha en egen bil. Men systemet kommer obevekligen att på sikt dämpa de ungas vill-ha-känslor.
Det värsta är att bil och körkort redan idag har blivit en klassfråga i Sverige. Många ungdomar har helt enkelt inte råd, även om de har behov av en bil.
Idag kostar ett körkort genomsnittligen någonstans mellan 11.000 och 20.000 kronor, beroende på var man bor. Att Stockholm och Göteborg är dyrorter är naturligt, här är körkortsutbildningen tyvärr ännu dyrare än i mindre orter.
Tänk om vi istället kunde få in körkortsutbildningen i skolan, ett både samhällsnyttigt och bra sätt att få ner den totala kostnaden för ett körkort. Det vore varken kostsamt eller besvärligt att låta gymnasieskolan få sköta teoriutbildningen medan utbildningen i bil även fortsättningsvis bör skötas av trafikskolorna.
Men dessa skulle i gengäld åläggas att lämna anbud till skolorna på en större mängd utbildningstimmar vilket borde leda till lägre körkortspriser totalt.
Frågan är bara vilken skola som vågar vara så offensiv att man hjälper våra ungdomar att bli kompletta samhällsmedborgare?
Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar, Luleå – någon?

Jag oroar mig också för bilens framtid!
87
47