Förslag: Ursprungsmärk bränslet

Snart blir det enklare att göra ett mer "rättvist" val vid bränslepumpen. Gröna Bilister vill ursprungsmärka bensin och diesel för att undvika fulolja.

När du tankar bensin eller diesel i dag har du ingen aning om var det du häller i din bil kommer ifrån. Inte ens etanolen i E85 är ursprungsmärkt, vilket har blossat upp debatter om dess faktiska miljöpåverkan. Men för att få oljebolagen att ursprungsmärka bränslena, så att konsumenterna kan göra ett aktivt val vid pumpen, startar Gröna Bilister nu kampanjen Jag vill veta.

I dag kan du välja om du vill köpa Krav-märkt kaffe eller ekologiskt bacon, men du har ingen möjlighet att göra ett statement om hur det bränsle du tankar ska vara framställt. Du får tanka det som finns på macken helt enkelt. Nu kommer visserligen nästan allt fossilt bränsle som vi tankar i Sverige från Europa. Ryssland står för över hälften av den svenska fossila bränslemängden nu när produktionen i Nordsjön avtar.

Men år 2011 kom runt fem procent av vårt fossila bränsle från Venezuela och cirka en procent från Algeriet. Tidigare importerades det olja från länder som Iran och Nigeria till Sverige, men denna import upphörde 2009. Den etanol som används till bränsle i Sverige i dag kommer till 34 procent från vårt eget land, men även från Frankrike och Brasilien. Allt enligt Gröna Bilisters drivmedelsrapport.

I dag har inte oljebolagen några krav på sig att informera om var den olja som har använts för att framställa bränslet kommer ifrån. Enligt Helena Fornstadt, drivmedelschef på Statoil Fuel & Retail, vet de varifrån deras produkter kommer ifrån, men de kan inte lämna någon garanti eftersom det inte finns några inarbetade rutiner för att följa leveranserna hela vägen tillbaka.

Så här kan det se ut om man ursprungsmärker bränslet vid pumpen, enligt Gröna Bilister.

Drivmedelsbranschen tror heller inte att det finns något intresse från kunderna att veta var bränslet de tankar kommer ifrån, och har därmed inga ambitioner om att införa en ursprungsmärkning.

"Om vi tittar i ett internationellt perspektiv finns inget driv i den riktningen", säger Ulf Svahn, vd på branschorganisationen Svenska petroleum.

Gröna Bilisters förslag är att ta fram en hållbarhetsdeklaration vid pumpen, där klimatpåverkan, innehåll och ursprung anges. I dag säljs inte några bränslen som är tillverkade av den miljövidriga tjärsandoljan i Sverige. Men om vi inte har möjlighet att välja bort den finns en risk att den hittar hit, enligt Gröna Bilister.

Jag bryr mig om var det bränsle jag tankar kommer ifrån!
136
65