EU enas – 95 g/km CO2 blir målet 2020

I sista stund enades EU om en kompromiss kring det nya CO2-målet 95 g/km, motsvarande 4,0 l/100 km för bensinbilar, som ska gälla från 2020. En ny testmetod för att mäta förbrukningen – WLTP – ska införas "skyndsamt", dock senast 2017. Men ett nytt mål för 2025 lyckades EU-politikerna inte enas om. Och tyskarna har tänkt om – de vill inte ha 95 g/km redan till 2020 och försöker nu förhala beslutet till hösten, då man hoppas uppnå en blockerande minoritet i EU.

När bränsleförbrukningen mäts på rullande landsväg ställs anläggningen in efter värde som grundar sig på vikt och utrullningstest. Framför allt det sistsnämnda är föremål för många "kreativa" mätmetoder för att få riktigt bra siffror.

Irland är ordlförandeland för EU-cirkusen ytterligare några dagar och som en liten fjäder i hatten lyckades man i sista stund sy ihop en kompromiss kring det kommande målet för koldioxidutsläpp från personbilar. Siffran 95 g/km i CO2-utsläpp – som motsvarar 4,0 l/100 km för bensinbilar – har nämnts länge men detaljerna har man inte kunnat enas kring, förrän nu.

Tyskland – som väger tungt i sammanhanget med flera stora biltillverkare – ville i sista minuten införa en ny omräkningsfaktor för elbilar som man döpt till "multiplier". Men Tyskland fick inte tillräckligt gehör och accepterade istället de "super-krediter" som man tidigare pratat om. Det innebär att varje elbil som produceras 2020, när de nya CO2-reglerna ska börja gälla, räknas dubbelt. Elbilsförsäljningen är förmodligen inte speciellt stor ens om sju år, men med super-krediterna ger man bilindustrin en stimulans att fortsätta satsa på elbilsutveckling.

Den nuvarande regeln för CO2-utsläpp innebär att snittet för nya bilar sålda i Europa ska sänkas till högst 130 g/km, senast 2015. Till 2020 ska alltså snittet ner till 95 g/km, eller i praktiken cirka 97 g/km med hjälp av super-krediterna från elbilarna. Något ytterligare mål för 2025 lyckades man dock inte komma överens om.

Även om gränsen 95 g/km blir tuff att nå för bilindustrin är det nog den nya testproceduren för bränsleförbrukning som man fruktar mest. En ny testcykel (WLTC) som bättre liknar verkligheten är under utveckling hos FN och den globala testproceduren WLTP – "World Light Duty Test Procedure" – väntas vara klar om några år.

EU-politikerna vill nu att WLTP införs "skyndsamt", ju förr desto bättre och allra senast 2017. Bilindustrin har tidigare ansett att 2021 är mera realistiskt. EU:s nuvarande testnorm ECE R101 med den alldeles för snälla testcykeln NEDC är full av kryphål. Det innebär att de senaste årens förbättrade CO2-utsläpp till en inte ringa del är ett resultat av att bilindustrin blivit bättre på testproceduren, snarare än att motorerna blivit snålare.

Enligt en EU-rapport som publicerades i början på året är nuvarande testnorm full av kryphål. EU-rapporten lät tre oberoende testinstitut mäta bilar efter de gällande reglerna men man kunde inte alls komma ner på de nivåer som biltillverkarna angett. Snittet för koldioxidutsläpp har minskat från 167,2 g/km 2002 till 140,4 g/km 2010, en nedgång med 26,8 g/km. Men enligt testinstituten kan cirka en tredjedel av den minskningen, 9,1 g/km, hänföras till kryphål i testmetoderna snarare än verkliga förbättringar.

Sista ordet har Europaparlamentet där de valda EU-politikerna från 27 länder ska rösta om CO2-målet på 95 g/km till 2020. Även om CO2-målet röstas igenom kan det bli justeringar och kompromisser på slutet.

 

Uppdatering onsdag, klockan 18:30:

Nyhetsbyrån Reuters har under onsdagskvällen fått besked från den tyska regeringen i frågan om EU:s CO2-mål. Enligt en icke namngiven källa i den tyska regeringen har man bestämt sig för att inte stödja den kompromiss som Irland arbetat fram. Enligt källan blir CO2-målet 95 g/km till 2020 allt för svårt för den tyska bilindustrin, som dessutom menar att den franska och italienska bilindustrin gynnas på grund av deras jämförelsevis små bilmodeller. De tyska premiumtillverkarna har större bilmodeller och därmed svårare att komma ner till 95 g/km i snitt.

 

Uppdatering torsdag, 10:30:

Enlig tyska Spiegel Online bråkas det nu på högsta, politiska nivå för att förhala värdlandet Irlands (sista) kompromissförslag kring det nya CO2-målet. Läget är väldigt spänt och några officiella kommentarer finns inte, men enligt Spiegel Online går Tysklands taktik ut på att förhala beslutet till hösten. Då tillkommer Kroatien och tillsammans med Tjeckien och Slovakien (där det finns många tyska bilindustrier) kan Tyskland bilda en blockerande minoritet. Om man ska nå en kompromiss under Irlands sista dagar som ordförandeland krävs det sannolikt högre "super-krediter", till exempel att en elbil ska räknas som fyra bilar (istället för två, som i nuvarande förslag).

 

Jag tycker att 95 g/km är en bra nivå för bilindustrin att uppnå till 2020.
267
311