Henry Ford skapade den moderna bilindustrin – men var motsatsernas man

Premium 1903 grundade Henry Ford företaget Ford Motor Company, som satte USA på hjul med T-Forden och skapade en enorm förmögenhet. Henry Ford betalade sina bilbyggare väl, men höll dem i ett järnhårt grepp. Politiskt utvecklades Henry från övertygad pacifist till hårdför antisemit och inspirerade Adolf Hitler under nazismens framväxt i Tyskland. Och hur var det nu med det löpande bandet – var det verkligen Henry Fords uppfinning?

Henry Ford skapade den moderna bilindustrin – men var motsatsernas man
Han hatade judar och fackföreningar, men älskade ett enkelt liv och gjorde mycket gott för sina bilbyggare.

Henry Ford var en sann entrepenör och han skapade en enorm framgångssaga, ur två tommar händer. Något som väldigt få personer har gjort. Ungefär 100 år innan Facebook, Google och Spotify.

De bilder som reflekteras i den historiska backspegeln ger en minst sagt sammansatt och till stora delar motsägelsefull bild av Henry Ford, som levde 1863–1947. Henry Fords uppväxt var mycket enkel, ändå lyckades han bli världens första entreprenör som på egen hand jobbade ihop en miljard dollar – en ofantlig summa på sin tid och senare bara överträffad av Bill Gates, Microsoft.

Henry Ford lämnade föräldragården som 17-åring och blev lärling på en mekanisk verkstad, där han snart visade sig vara en talangfull reparatör. Under några år som nygift försörjde han sig som skogshuggare och byggde sitt eget hus. Men det tekniska intresset var starkt och han fick anställning som maskinist vid elektricitetsverket i Detroit.

Bilden av det strävsamma livet på landet var något som Henry Ford romantiskt vårdade hela livet och trots sin förmögenhet föredrog han enkla nöjen som camping, skridskofärder och att påta i trädgården. Tvärt emot de flesta amerikaner var Henry Ford inte speciellt kyrkligt intresserad, men blev tidigt övertygad om reinkarnation. I intervjuer beskrev han sina egna talanger och framgångar som ett resultat av kunskaperna från tidigare liv.

Henry Ford lärde känna uppfinnaren Thomas Alva Edison i unga år och de förblev vänner genom livet. Industrialismens framväxt under slutet av 1800-talet ledde till förädlade produktionsmetoder och i början av 1900-talet inspirerade Edison och Ford varandra till en resurssnål och effektiv massproduktion. Som bilkonstruktör var Henry Ford en av många samtida talanger men det var hans förmåga att producera billigt och snabbt som skulle revolutionera den spirande bilindustrin.

Henry Ford Ford Motor Company 150 år year

Henry Ford var en hårför chef som hatade fackföreningar. Han drog sig heller inte för att ha synpunkter på hur bilarbetarna levde sina liv, alkohol och spel var något som skulle undvikas samtidigt som hemmafruar belönades.

 

Den första bilen, Ford Quadricycle, färdigställde Henry Ford 1896 men under de första åren på 1900-talet var det bara tävlingsbilar som intresserade Ford. Tillsammans med en kolhandlare bildade Henry Ford bolaget "Ford & Malcomson" 1902 och företaget bytte namn påföljande år till "Ford Motor Company".

Världens idag äldsta Ford-modell är en "Model A Rear Entry Tonneau" från 1903, alltså samma år som bilkoncernen grundades. Bilen såldes på auktion för några år sedan och och ägaren är ingen mindre än William "Bill" Ford Jr, Fords tidigare vd och sonsonson till Henry Ford (se bilder i bildsnurran nedan).

Biltillverkningen hos Ford Motor Company tog snabbt fart och redan 1905 var arbetsstyrkan 300 personer och man byggde 25 bilar per dag. Det var när man 1908 introducerade den nya och mycket populära modellen T-Ford som behovet av en ännu snabbare produktion uppstod. Det ledde i sin tur till att "det löpande bandet" utvecklades på allvar av Henry Ford och började användas 1913. Idéerna med ett produktionsflöde där bilbyggarna stod still vid sina arbetsstationer var ingalunda nya men det var Henry Ford och hans medarbetare som förfinade processen till perfektion.

Alla arbetsmoment specialiserades och förenklades för att spara tid, och därmed kostnader. Byggtiden för en T-Ford var inledningsvis 12,5 timmar men efter att ha finslipat alla arbetsmoment i 18 månader kom man ned till endast 1,5 timmar. När produktionen gick som snabbast producerades 10.000 T-Ford per dygn i Fords fabriker!

Mellan 1908–1927 byggdes drygt 15 miljoner exemplar av T-Ford. Effektiviseringen innebar också att priset sjönk, från 950 dollar 1908 (vilket var cirka hälften av vad "vanliga" bilar kostade på den tiden) till endast 250 dollar 1927.

Henry Ford var motsägelsefull, på alla sätt. Och han uppfann inte det löpande bandet – men han förfinade det till perfektion.

 

Som arbetsgivare var Henry Ford en hårdför chef som hatade fackföreningar och hade en beväpnad vaktstyrka som såg till att bilbyggarna inte organiserade sig, vilket skedde hos flera av de andra biltillverkarna. Men Henry Ford var också smart nog att se sina anställda som potentiella bilkunder och det blev de genom en radikal löneförbättring – i ett slag ökade lönen 1913 från 2,25 dollar per dag till 5 dollar!

Bilden av den överdrivet generösa Henry Ford har dock justerats i efterhand. Den höga lönen på fem dollar/dag var till hälften ett ackord som bara utföll vid maximal produktionstakt och var dessutom villkorat till ett visst "socialt uppförande" hos bilbyggarna. Arbetarna förväntades att inte dricka alkohol, inte ägna sig åt spel, invandrare skulle lära sig engelska och hustrun skulle sköta familjen som hemmafru.

Men den höga lönen skapade lojala arbetare som stannade kvar, vilket minskade kostnaderna för att ständigt lära upp nya bilbyggare då personalomsättningen tidigare varit mycket hög. Ytterligare en faktor som fick personalen att stanna var att Henry Ford redan i början på 20-talet införde femdagars 40-timmarsvecka. Något mycket ovanligt på den tiden då de flesta endast var lediga på söndagen.

Under första världskriget var Henry Ford en övertygad pacifist och åkte med ett "räddningsfartyg" till Europa för att få de krigförande länderna att förhandla fram fred. Henry Ford blev dock sjuk och fick hastigt återvända till USA. Det bittra utnötningskriget i skyttegravarna fortsatte utan att någondera parten ville svara på fredsinviten från Henry Ford.

 

Under mellankrigsperioden utvecklades Henry Ford till antisemit, vilket inte var helt ovanligt bland dåtidens industrimän, politiker och militärer. Henry Ford gav ut flera böcker och skrifter i ämnet, bland annat "The International Jew" där judarna framställdes som ett världsomspännande, makthungrigt nätverk. Fords skrifter inspirerade många, bland annat Adolf Hitler och Henry Ford skrev förordet i den amerikanska översättningen av Hitlers bok "Mein Kampf".

Henry Ford skänkte betydande penningsummor till Adolf Hitler vid födelsedagar och gav till exempel hela vinsten från Fords fabrik i Köln till det framväxande nationalsocialistiska partiet. Henry Ford fick i sin tur utmärkelser av nazistpartiet för sitt mångåriga stöd. Ford hade ingen kontroll över sina fabriker i Tyskland och Frankrike under andra världskriget men båda arbetade för Nazitysklands krigsansträngningar och fick ta del av tvångskommenderad arbetskraft.

Henrys son Edsel Ford dog av cancer 1943 och den åldrade industrimannen bestämde sig då för att själv återta ledningen av Ford Motor Company vid 79 års ålder. De flesta i Fords ledning ville inte se patriarken tillbaka i chefsstolen och under slutet av andra världskriget gick Ford Motor Company också allt sämre.

 

Sonsonen Henry Ford II tog över ledningen av företaget hösten 1945, endast 28 år gammal och behöll jobbet till 1960 (och stannade i flera styrelser till sin död, 1987). Under Henry Ford II vitaliserades företaget och fortsatte växa, framför allt under de gynnsamma 50- och 60-talen. Två år efter att han lämnat företaget slutgiltigt dog Henry Ford 1947, 83 år gammal.

Precis som med flera andra av bilindustrins tidiga legender var Henry Ford en sammansatt person. Inte speciellt politiskt korrekt med dagens ögon men onekligen en föregångare inom många områden. Oavsett vad man tycker om personen utvecklades Ford Motor Company till ett extremt framgångsrikt företag, vilket gynnade både de anställda och Henry Ford själv.

Och utan att överdriva det minsta kan man hävda att Henry Ford var den person satte USA på hjul med sin T-Ford, byggd i 15 miljoner exemplar. En milstolpe för alltid och endast överträffad av VW Typ 1, konstruerad av annan kontroversiell farbror inom bilindustrin (Ferdinand Porsche).

Henry Ford var en stor man inom bilindustrin, värd all beundran.
108
26