EU vill tvinga dig att hålla hastighetsgränsen

Snart kan det vara slut med fartkameror och fortkörningsböter. Ett nytt system ska övervaka hur fort du kör – och rädda liv i trafiken.

Nya regler kan göra att det blir tekniskt omöjligt att köra för fort. Rätt eller fel? Foto: Stephen Mitchell/Creative Commons/Flickr

Varje år omkommer över 30.000 personer i trafikolyckor i Europa, och nu vill EU införa ny teknik för att minska antalet trafikoffer med en tredjedel före 2020.

Nya bilar ska förses med en kamera som läser av hastighetsskyltar, eller en gps-enhet som hämtar den aktuella hastighetsgränsen via en satellit. Om föraren försöker köra snabbare än tillåtet bromsas bilen automatiskt. Det ska alltså inte gå att köra för fort.

Men alla är inte överens om att systemet, som kallas ISA (för Intelligent Speed Authority) är en bra idé. Storbritanniens transportminister vill inte införa systemet, eftersom det ger en "storebrorskänsla" i trafiken.

Bilorganisationen AA menar att övervakningen kan skapa nya problem: bilförare inte kan "gasa sig ur" farliga trafiksituationer, som exempelvis en omkörning.

Jag tycker detta låter som en bra idé – ingen ska kunna köra för fort!
65
1173