Forskare: ”Höj bensinen till 42 kronor per liter”

Konjunkturinstitutet publicerar idag en rapport som visar vad som behövs för att uppnå regeringens vision om en fossiloberoende bilpark år 2030. "Höj bensinpriset till 42 kronor per liter," skriver forskarna på Konjunkturinstitutet, som dock tillägger att dessa drastiska åtgärder "kan vara svåra att genomföra".

oljerigg råolja

Regeringens miljömål är att samtliga bilar ska drivas av el eller miljöbränslen till år 2030. Inga bränslen till bilar ska komma från råolja som pumpas upp ur jorden, eller naturgas.

Regeringens långsiktiga vision om en fossiloberoende bilpark, det vill säga bilar som inte drivs på bränsle som kommer från råolja/naturgas, ska uppnås till år 2030. Om 17 år ska alltså alla bilar drivas av el eller miljöbränslen.

För att uppnå detta miljömål vill regeringens It- och energiminister Anna-Karin Hatt införa en straffskatt på törstiga bilmodeller på upp till 40.000 kronor. Men enligt regeringens utredare Thomas B. Johansson kommer de åtgärderna inte att räcka, cirka hälften av dagens bilar finns kvar 2030 och de är inte fossiloberoende.

Konjunkturinstitutets forskningschef Eva Samakovlis i rapport regeringens miljömål

Konjunkturinstitutets forskningschef Eva Samakovlis visar i sin rapport att det behövs radikala styrmedel för att uppnå regeringens miljömål. Foto: Peter Nerström

Konjunkturinstitutet visar i en rapport idag vad som behöver göras för att verkligen uppnå miljömålen till 2030 och det är radikala åtgärder, skriver Dagens Nyheter. Koldioxidskatten skulle behöva höjas med 900 procent, vilket innebär att bensinpriset skulle öka till cirka 42 kronor per liter.

"Vi vill berätta vad som krävs för att regerings vision om en fossiloberoende fordonsflotta ska kunna uppnås. Det rör sig om drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska kostnader och som kan vara svåra att genomföra," säger Konjunkturinstitutets forskningschef Eva Samakovlis, till Dagens Nyheter.

Konjunkturinstitutet påpekar också att Sveriges miljömål är unikt och ligger 20 år före andra länder i EU.

För att nå målet med en fossiloberoende bilpark krävs en snabb teknisk utveckling, något som är svårt att uppnå på hemmaplan då Sveriges andel av forskning och fordonstillverkning är relativt liten.

Vad tycker ni läsare – är det realistiskt att höja bensinpriset till 42 kronor per liter? Kan bilarna vara fossiloberoende till 2030 och vad skulle i så fall behövas?

 

Källa: Dagens Nyheter, "Bensinpris på 42 kr – om vi ska klara målen

Det här var ett bra förslag, det behövs radikala grepp för att uppnå målet med en fossiloberoende bilpark 2030.
129
1011