Saab Parts vann tvisten med BMW

Efter Saab Automobiles konkurs har BMW och Saab Parts bråkat om vem som ska betala för de motorer som levererades till Trollhättan under 2011. Nu har tingsrätten i Nyköping avgjort tvistemålet och Saab Parts gick segrande ur striden. BMW får betala rättegångskostnaderna på 2,6 miljoner kronor.

Tvisten mellan Saab Parts – numera Orio – och BMW är avgjord.

Tvisten mellan Saab Parts – numera Orio – och BMW är avgjord. BMW förlorade, får inte betalt och ska dessutom stå för rättegångskostnaderna.

Saab Automobile och BMW inledde ett samarbete 2010 för utveckling och leverans av motorer till nästa generation 9-3, men trots att BMW levererat motorerna, reservdelar och utfört en del utvecklingsarbete betalade inte Saab Automobile. I december 2011 gick Saab Automobile i konkurs och BMW:s fakturor förblev obetalda.

Enligt BMW kan Saab Parts hållas ansvarig för avtalet i sin helhet, och BMW lämnade in en stämningsansökan vid Nyköpings tingsrätt på motsvarande 22 miljoner kronor.

"Båda parterna har ingått avtalet och eftersom Saab Automobile gått i konkurs vänder man sig till den andra parten", sa Susanna Norelid – juridisk företrädare för BMW i Sverige – när tvistemålet inleddes hösten 2012.

Saab Parts – som sedan tvisten inleddes har bytt namn till Orio – har hävdat att avtalet tecknats mellan Saab Automobile och BMW. Saab Parts har inte gjort någon beställning till BMW och kan därför inte hållas ansvariga för den uteblivna betalningen på över 20 miljoner kronor.

Tingsrätten i Nyköping har nu avgjort tvisten mellan Orio och BMW. I domskälen anges att Saab Parts/Orio inte gjort några inköp av BMW och heller inte fått något levererat. BMW:s motorer hamnade i Trollhättan och blev en del av den stora konkursen. Tingsrätten avslår därmed BMW:s krav och som lök på laxen får man betala rättegångskostnaderna på 2.570.000 kronor.

 

Källa: TTELA.se "Saab Parts fick rätt mot BMW"

En rättvis dom, Saab Parts kan inte hållas ansvariga för vad Saab Automobile gjorde.
466
81