Allvarliga säkerhetsfel ska ge upp till livstids fängelse

Om en biltillverkare underlåter att rätta till kända, allvarliga säkerhetsfel ska det leda till fängelsestraff för de ansvariga cheferna. I allvarliga fall upp till livstids fängelse. Ett nytt lagförslag från USA ska undvika framtida olyckor liknande de som skedde hos GM och lett till att miljontals bilar återkallats.

Allvarliga säkerhetsfel ska ge upp till livstids fängelse
Om senator Claire McCaskills förslag på kriminalisering går igenom blir det bli väldigt farligt för anställda inom bilindustrin som försöker dölja kända brister.

I USA går senator Claire McCaskill, demokraterna, till offensiven mot bilindustrin. I efterdyningarna av de stora säkerhetsbrister som upptäckts hos GM-modeller – och lett till att miljontals bilar måste återkallas – vill hon se tuffare lagar mot de ansvariga.

Claire McCaskill föreslår att man ska kriminalisera underlåtenhet att rätta till kända säkerhetsbrister på bilar. De federala myndigheterna ska därmed kunna gripa och lagföra misstänkta chefer inom bilindustrin. Straffskalan ska kunna sträcka sig ända upp till livstids fängelse.

Redan nu står det klart att de återkallelser som General Motors tvingats göra blir mycket dyrbara. Dels kostar det GM sannolikt över en miljard dollar att utföra själva jobbet på bilarna, men värre ändå är alla de stämningar som man får på grund av dödsolyckor och värdefall. Dessa stämningar uppgår till ett belopp på cirka tio miljarder dollar (70 miljarder kronor).

Sammanlagt är det 2,6 miljoner GM-bilar som ska få sina tändningslås utbytta. Det har i efterhand visat sig att vissa personer inom GM försökt att dölja en allt för svag fjäder i tändningslåset, något som kunde få nyckeln att hoppa över till radioläget av sig själv. I radioläget utlöser inte krockkuddarna, vilket enligt GM kan ha lett till tretton bilolyckor med dödlig utgång. Siffran kan dock vara betydligt högre, vissa bedömare tror att mer än 100 personer dött vid olyckor där GM-modeller inte utlöst krockkuddarna.

General Motors interna utredning kring de felaktiga tändningslåsen pekar ut en enskild ingenjör, Ray DeGiorgio, som huvudansvarig för att bristerna förblev okända i så många år. Att han kunde agera som han gjorde var sannolikt ett resultat av att GM:s företagskultur inte direkt premierade de som påpekade brister på bilarna. Men om McCaskills förslag på kriminalisering går igenom blir det väldigt farligt för anställda som försöker dölja kända brister och inte rapportera dem uppåt.

 

Läs också:

GM återkallar ytterligare 3,4 miljoner bilar – totalt 20 miljoner i år

Helt rätt, tycker jag. Underlåter man att rätta till livsfarliga fel borde det leda till fängelse.
150
11
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.