Hela världens bilmotorer – på en karta

Finns det några dieselbilar i USA – eller i Kina? Hur många hybridbilar säljs det i tekniktokiga Japan? Och stämmer det verkligen att alla bilar i Brasilien körs på etanol? Här är världskartan som visar fördelningen av olika motorbränslen – räkna med att bli överraskad.

Hela världens bilmotorer – på en karta
I Sverige har vi förhållandevis många bränslen att välja mellan. I vissa regioner i världen finns det bara två alternativ varav ett dominerar totalt.

Bosch är världens största leverantör av komponenter till bilindustrin. Och eftersom man levererar till alla världsdelar gäller det att ha god koll på de regionala skillnaderna och vilka motorbränslen som dominerar.

I sin nyligen uppdaterade världskarta över personbilsbränslen och motortyper – se nedtill på sidan – kan vi få en bra överblick och se hur stora skillnaderna är. Hur många skulle till exempel på förhand kunnat gissa att Europa (EU 15) och Indien har en ganska likartad fördelning av motortyper? De tekniktokiga japanerna ligger långt framme och här bekräftas nog de flestas fördomar – var femte ny bil i Japan har en hybriddrivlina. Men dieselmotorer bland personbilar existerar knappt alls i Japan.

Som en världens största etanolproducenter kunde vi gissa att Brasilien/Argentina skulle ha en stor andel "flexmotorer" (sådana som kan köras med en blandning av etanol och bensin). Hela 75 procent av de nya bilarna har flexmotorer, 24 procent renodlade bensinmotorer och dieslarna har en andel under en procent. Att sälja en begagnad dieselbil i Brasilien torde alltså vara tämligen svårt.

Lyfter vi blicken norrut ser vi att även USA har en stor andel nybilar (20 procent) med möjlighet att köra på etanolblandning. Men bensinmotorerna dominerar som väntat och håller en andel på 74 procent. Men kraven på allt snålare bilmodeller gör att dieslarna växer till sig i USA och nu är uppe på tre procent av nybilarna. Boschs prognos är att den andelen växer till cirka tio procent redan till 2018.

De kinesiska bilkunderna har i praktiken inga alternativ, i väntan på att elbilarna gör sitt intåg. Nästan 100 procent av alla nybilar som säljs i Kina går på bensin. Ryssland finns inte angivet på kartan men även där är det nästan en total dominans för bensin som bränsle för personbilar, dieselmodellerna är mycket ovanliga.

Fordonsgas, som internationellt kallas för CNG ("Compressed Natural Gas", mestadels metangas), är också på tillväxt och har de senaste tio åren ökat med 25 procent globalt. I Sydkorea är man redan uppe i en andel på elva procent gasbilar (där även biologiskt framställd biogas ingår).

Andelen elbilar är i de flesta regioner så liten idag att den inte syns (under en procent). Men även här blir det en tillväxt, enligt Boschs prognos. Flyttar vi fram till 2020 tror Bosch att det säljs 113 miljoner nya bilar varav 6,5 miljoner blir hybrider, tre miljoner blir laddhybrider och cirka 2,5 miljoner är rena elbilar. Till sin andel är dessa elektriskt drivna bilar förhållandevis få, men i numerär räknat blir det ändå tolv miljoner personbilar som har någon typ av eldrift 2020.

Sett ur oljeindustrins synvinkel är det ingen nackdel att olika regioner i världen har sina egna "favoritbränsle". När bränslet framställs i raffinaderierna blir det en naturlig mix av bland annat bensin och diesel. USA har haft underskott av bensin och kan importera från Europa där man har en majoritet av dieselbilar och alltså inte behöver all bensin som framställs. Parallellt med detta har raffinaderierna i USA kunnat exportera överflödig diesel till Europa.

En stor förändring som skett de senaste åren när det gäller bränsleproduktion är att USA blivit allt duktigare på att utvinna så kallad "skiffergas". USA var länge självförsörjande med rika förekomster av råolja och gas inom sina egna gränser. Men oljeproduktionen nådde sin topp i USA 1970, därefter blev man stegvis allt mera beroende av andra länders oljeexport.

Att slippa sitt beroende av oljeimport har länge varit en dröm för USA:s politiker. Nya sätt att utvinna olja och gas ur skiffer och sand gör detta möjligt och om produktionsökningen fortsätter kan det innebära att USA blir självförsörjande igen om 10–20 år. Utvinningen av fossilgas är omstridd och inte utan nackdelar. Man pumpar ner vatten och kemikalier i borrhål för att få upp gasen men utsläppen är ibland svåra att styra och metangas kan tränga ut både i atmosfären och grundvattnet. Metoden kallas för "Hydraulic Fracturing" och har fått många motståndare (klicka på länken för att läsa mer).

Den traditionella oljeproduktionen är förmodligen nära "peak oil", det vill säga den punkt då oljeproduktionen sjunker eftersom man inte hittat fler fyndigheter som lönar sig att utvinna. Eftersom efterfrågan ökar borde det innebära att oljepriserna stiger. Men när storkonsumenten USA är på väg att bli bränslemässigt självförsörjande har råoljepriserna i stället sjunkit under 2014.

 

Mer läsning om bränsle:

Läs också: Bränslebluffen: Diesel en miljöbomb på vintern
Läs också: Bränslebluffen: Så optimeras bränslesiffrorna

Läs också: Hela listan: Så mycket bluffar tillverkarna
Läs också: Test av trimchip: Mer effekt och lägre förbrukning – stämmer det?
Läs också: Luftkonditionering ger högre förbrukning i hybrider

Bosch World map of automotive powertrains 2014

I Boschs "World map of automotive powertrains" kan vi se att det är stora skillnader mellan de olika marknaderna. I Europa och Indien dominerar diesel, medan till exempel Kina har närapå 100 procent bensinbilar. Illustration: Bosch. KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION

Intressant karta, där lärde jag mig en del nytt!
238
37
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.