Frankrike på väg att förbjuda dieselbilar för att minska utsläpp

I Frankrike utgör dieselmodellerna nästan 80 procent av alla bilar som finns på vägarna. Allt större problem med partikelutsläpp och smog sägs bero på dieselbilarna och de närmaste åren ska Frankrike "fasa ut" dieselbilarna, bland annat genom att höja bränsleskatten. Även Storbritannien undersöker metoder att få ner antalet dieselbilar.

Frankrike på väg att förbjuda dieselbilar för att minska utsläpp
Flera europeiska storstäder har problem med luftkvaliteten. London, på bilden, hade kraftig smog i våras.

Frankrike vill gradvis "fasa ut" dieselbränslet till personbilar och ska även gradera dieselbilars utsläpp. Syftet är att de äldsta dieselmodellerna som släpper ut mest avgaser ska kunna förbjudas i stadskärnorna, där mängden partiklar är hög och ibland når långt över de rekommenderade gränsvärdena.

Enligt Frankrikes premiärminister Manuel Carlos Valls är dieselbilarna "ett misstag":

"I Frankrike har vi länge favoriserat dieselmotorn," sa Manuel Valls i ett uttalande under fredagen. "Men det var ett misstag och vi ska nu progressivt rätta till det, på ett intelligent och pragmatiskt sätt."

Dieselbilarnas popularitet är stor i Frankrike eftersom de är mer bränslesnåla än bensinmodellerna. Cirka 80 av bilarna har dieselmotor och de har även gynnats skattemässigt. Men från och med nästa år ska skattefördelarna tas bort och Frankrikes regering ska även öka skatten på dieselbränslet. I båda fallen har det även en gynnsam effekt på budgeten där man under många år haft stora underskott.

I våras drabbades Paris av smog och höga halter av partiklar. 14 mars uppmättes mängden PM10-partiklar till 180 mikrogram per kubikmeter, mer än dubbelt så mycket som gränsvärdet 80 mikrogram/kubik. I Sverige går gränsen för miljökvalitetsnormen för PM10 vid 50 mikrogram/kubik för ett dygn. 17 mars förbjöds hälften av personbilstrafiken i Paris genom att bara tillåta bilar med udda slutsiffra att köra in i staden. Det var första gången på 17 år som myndigheterna tvingades ta ett sådant beslut.

Både PSA (Peugeot och Citroën) och Renault har uttryckt missnöje med den nya inställningen hos premiärministern. Dieselteknik är viktigt för att få ner CO2-utsläppen, menar man, och genom att ta bort hemmamarknaden finns risken att de tyska bilproducenterna får ett övertag och kan erbjuda mer attraktiva dieselmodeller.

 

Paris Eifeltornet 2014

Den här bilden är tagen en klar höstdag och någon smog fanns inte, åtminstone inte på ett påtagligt sätt. Men NOx-nivåerna syns inte med blotta ögat.

Kraven på allt mera bränslesnåla bilar har lett till att andelen dieselmodeller ökat, vilket varit mycket påtagligt exempelvis här i Sverige. Under det gångna året har det varit flera uppmärksammade fall av kraftig smog över europeiska storstäder. Förutom höga mängder partiklar i luften har man också uppmätt oroväckande höga nivåer av kväveoxider, NOx, och forskare har visat på ett samband med den höga andelen dieselbilar i trafiken.

En orsak till de stora utsläppen är att dieselmotorer returnerar en viss del av avgaserna till insuget i ett så kallat EGR-system. Men vid kall väderlek eller med kall motor är det risk för kondens och ispropp i EGR-systemet, därför programmerar många biltillverkare systemet till att vara stängt – vilket gör att NOx-utsläppen blir skyhöga, ibland tiofalt över den nivå motorn har vid plusgrader.

Även i Storbritannien har man fått krav på att förbättra luftkvaliteten, något som blev påtagligt i London i våras då man under några dagar hade det sämsta luftbetyget – tio på en tiogradig skala. Mätningar har visat att Oxford Street i centrala London har extremt höga halter av NOx och i detta avseende är en av de värsta gatorna i världen. En av orsakerna till de höga nivåerna av NOx i London sägs vara stadsbussarnas dåligt utformade avgasrening.

 

Missa inte denna läsning:

EU:s politiker trötta på bränslebluffen – vill skapa ny testnorm

 

Källa:

Reuters – "France to rank cars for pollution, wants to phase out diesel fuel"

Paris gator trafik 2014

I våras, 17 mars, förbjöds hälften av personbilstrafiken i Paris genom att bara tillåta bilar med udda slutsiffra att köra in i staden. Det var första gången på 17 år som myndigheterna tvingades ta ett sådant beslut.

Jag tycker att det är helt korrekt att förbjuda äldre dieselbilar i de centrala delarna av svenska storstäder.
774
207
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.