Då får polisen bryta mot trafikreglerna

Alla vet att polisbilar och andra utryckningsfordon behöver inte följa vanliga trafikregler. Men det är situationen som avgör vilka undantag polisen får göra. Detta är vad som gäller.  

Polisen får bryta mot trafikreglerna – och ibland rekommenderas att de gör det. Foto: Polisen.

Många upprörs över polisens beteende i trafiken, särskilt att polisen kör fort och att det ofta sker utan sirener eller blåljus. Därför vädjar nu polisen nu till allmänheten och förklarar varför de ibland kör för fort.

"Poliser måste inte använda sirener eller blåljus när vi kör för fort eller mot rött. Av olika skäl måste vi ibland köra utan sådana här anordningar. Till exempel när det är bankrån, överfall, inbrott men också självmord," säger Bengt Svensson, kommissarie med ansvar för trafikfrågor på Polismyndighetens utvecklingsavdelning.

På Facebook sprider sig just nu ett inlägg där polisen Robert beskriver hur polisen ibland måste köra för fort och bryta mot trafikregler - utan förvarning eller signaler till andra bilister. Se inlägget nedan.

Regler för polisen i trafiken

I en akut situation får polisen bryta mot fler regler än vid en situation som inte är brådskande alls. De undantag mot vanliga trafikregler som polisen får göra regleras i Trafikförordningens 11 kapitel. Trafikförordningen på riksdagens webbplats

Polisen får alltid köra bil eller motorcykel i parker och på gågator. Hastigheten får inte vara högre än 30 km/h. Polisen får också köra mot enkelriktat.

När polisen åker på brådskande ärenden får de dessutom bryta mot hastighetsbestämmelserna. Omständigheten och arbetsuppgiftens prioritet avgör vilken fart som är lämplig, men man ska köra på ett säkert sätt.

I trängande fall får polisen köra mot rött och behöver heller inte stanna vid stoppskylt. Man har också rätt att överträda bestämmelser om väjningsplikt, omkörning förbjuden, mittlinje samt påbjuden körbana.

Polisen får, men måste inte, använda blåljus och sirener under utryckningskörning för att påkalla fri väg. Det är föraren som avgör om blåljus och sirener ska vara påslagna. Oftast är det bra att påkalla andra trafikanters uppmärksamhet med blåljus och siren, men det finns tillfällen då polisen inte vill höras eller synas.

Under utryckning ska polisen iaktta största försiktighet. Gör sig polisen skyldig till en trafikolycka kan de bli anmälda och fällda för händelsen.

Så gör du när ett utryckningsfordon närmar sig
När ett utryckningsfordon närmar sig är du skyldig att underlätta framkomligheten. 

I stadsmiljö och vid tät trafik är det bra om du försöker väja åt samma håll som andra bilister bakom eller framför dig gjort. Gör det om det är lämpligt och möjligt.

Om du bryter mot en trafikregel för att kunna släppa fram det utryckande fordonet är du skyldig att göra det med stor försiktighet så att ingen kommer till skada.

Förföljande och efterföljande
Om polisen har signalerat att ett fordon ska stanna, är föraren enligt trafikförordningen skyldig att stanna. Om föraren fortsätter att köra, kan polisen göra ett så kallat förföljande. Huvudsyftet med polisens förföljande är att stoppa förarens fortsatta färd.

Med efterföljande menas att polisen följer efter ett fordon för att ta reda på var föraren tar vägen och, ingripa mot fordonet eller föraren. Eftersom polisens körsätt och användning av larmanordningar kan påverka föraren bör polisen i normalfallet inte använda ljud- och ljussignal.

Parkering
Polisen ska parkera bilen där det är lämpligt för uppdragets karaktär. Det kan innebära att bilen står direkt utanför en butiksentré eller centrumentré, utan parkeringsruta. Polisen behöver ha nära till bilen och dess utrustning. Det är även lämpligt att ha den nära då exempelvis en gripen person ska transporteras.

 

Regler för polisen i trafiken

Dessa regler gäller för polisen i trafiken (klicka på länken). 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Självklart måste polisen bryta mot trafikreglerna ibland.
656
69