Hälften av reparationerna brister – arbete som inte utförts faktureras 

53 procent av bilreparationer får anmärkningar vid försäkringsbranschens stickprovskontroller. Vanligast är brister i lackarbeten  med också att verkstäderna fakturerar jobb som inte utförts.

Sedan maj 2014 gör försäkringsbranschen gemensamma stickprovskontroller på verkstäder runt om i landet. 

– Över hälften av de hittills kontrollerade reparationerna innehåller någon form av avvikelse, vilket är långt ifrån en acceptabel nivå, säger Bengt Ek, chefsjurist på Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

Kontrollerna ska pågå under tre år, men redan när 700 reparationer analyserats kan man se vissa tendenser.

– Underlaget är för litet för att dra säkra slutsatser, men visar tydligt att många verkstäder måste förbättra kvaliteten på sitt arbete, säger Mats Olausson, vd på branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar kontrollerna.

De vanligaste avvikelserna
• Brister i lackarbeten och rostskydd.
• Fakturerar för arbeten som inte utförts.
• Metodbeskrivningen för arbetet som ska utföras inte tagits fram, alternativt tagits fram men inte följts. • Demonterade delar förvarats felaktigt.

Kontrollerna visar att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja. Den bästa verkstaden har bara en enda avvikelse på tio reparationer, medan det bland de sämsta finns en med 22 avvikelser på åtta reparationer.

Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina skadereparationer är ett stort problem. Verkstäderna själva måste börja ta problemen på allvar och åtgärda kvalitetsbristerna, säger Mats Olausson.

Verkstadskontrollerna utförs av DEKRA Quality Management AB. En förutsättning för att en reparation kontrolleras är att den ska ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen: Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har en verkstad som jag är väldigt nöjd med.
127
178