Skarp kritik mot digitalradio – kostar hundratals miljoner

Om några år kan alla bilister tvingas överge FM-bandet för digitalradio, ett enormt projekt som möter skarp kritik. Konsumentverket har inget att säga om att du måste köpa ny bilradio och Motormännen är positiva till DAB-radion.

Skarp kritik mot digitalradio – kostar hundratals miljoner
Digitalradio innebär bättre ljud och inget brus, men kritiker menar att radiokanalerna istället borde sända över nätet.

Det gamla FM-bandet som levererat radio sedan många år kan eventuellt släckas ned och ersättas med digitalradio, eller DAB. Det skulle i så fall innebära att alla som inte har digitalradio i sin bil måste byta stereo eller uppgradera sin nuvarande.

Just nu utreder regeringen om att gå över från analog till digital radio, och utredaren Nina Wormbs vill att bytet ska ske senast 2022. Både myndigheter och organisationer har nu möjlighet att tycka till om digitalradion. En del remissvar finns tillgängliga att läsa hos regeringen.

En övergång till digitalradio skulle kosta hundratals miljoner kronor. Många menar att digitalradio är en föråldrad teknik och att radion i framtiden rimligen borde skickas över internet istället.

För dig som har tjänstebil är det i nuläget oklart vem som skulle bekosta eventuell installation av digitalradio. Om bytet sker 2022 och du ska välja tjänstebil strax innan kan det alltså vara smart att kryssa i tillvalsrutan för digitalradio när du beställer tjänstebilen – något som idag kan kosta så mycket som 6.000 kronor.

Nya varningssystem

FM-bandet skickar inte bara radiosignaler utan också trafikinformation. Om FM-bandet släcks måste exempelvis varningssystemet i tunnlar bytas ut.

Bättre trafikinformation?

Trafikinformation är också något som företaget Mediamobile sysslar med – med tjänsten V-traffic levererar de trafikinformation till flera andra företag, bland annat i bilbranschen. Mediamobile ställer sig bakom förslaget om digitalradio eftersom det kan innebära nya tjänster och högre kapacitet för fler trafikmeddelanden.

Skarp kritik 

En myndighet som är extremt kritisk till digitalradio är Post- och telestyrelsen (PTS). Utbyggnaden av både fast och mobilt bredband har gått snabbt och lyssnarna efterfrågar inte digitalradio.

"Inga synpunkter"

Ett byte till digitalradio skulle kosta en hel del pengar för konsumenterna – många måste köpa ny teknik både hemma och i bilen. Men myndigheten som ska företräda konsumenterna har lämnat in ett extremt kortfattat remissvar: "Konsumentverket har inga synpunkter."

Vill skjuta upp DAB-radion

I utredningen står det att alla bilar som säljs från och med 2015 har DAB+-radio, men det stämmer inte, enligt organisationen Motormännen. De vill istället att bytet till digitalradio ska skjutas upp för att alla ska ha tid att installera DAB-radio i sin bil. Motormännen tycker att digitalradio ger fördelar för att skicka ut meddelanden om faror och hinder på vägen.

Jag tycker digitalradio är en utmärkt idé.
69
268