Så mycket mer får du betala när Skatteverket granskar priserna på tjänstebilar

Biltillverkarnas medvetna prisdumpning på tjänstebilar kan kosta dig mycket pengar i extra skatt. Förmånsvärdet måste räknas om – det ska vara lika högt som för motsvarande bil som köps av en privatperson.

Skatteverket tar nu biltillverkarna i örat för att rätta till priserna på nya modeller. Ofta finns nämligen en särskild modell för tjänstebilister, med betydligt lägre pris – privatpersoner får däremot betala fullpris. Prisskillnaden gör att förmånsvärdet blir felaktigt.

För att komma tillrätta med problemet skickar Skatteverket ett brev till generalagenterna där de uppmanas att skicka in rätt pris – det ska vara samma pris för både privatpersoner och företagskunder. Den här ändringen kan innebära att din tjänstebil får högre förmånsvärde, om den har tillverkningsår 2015, uppger Tjänstebilsfakta.

Den generella regeln är att för varje 10.000 kronor som bilpriset höjs, höjs förmånsvärdet med ungefär 2.000 kronor. Skatten för tjänstebilisten höjs då med drygt 1.000 kronor. Den här ändringen kommer inte göras retroaktivt. Du som redan har tjänstebil omfattas alltså inte.

Rättelse: I en tidigare version av den här artikeln stod att förmånsvärdet skulle bli flera tusen kronor högre för BMW 320d xDrive Touring Advantage Edition. Det stämmer inte, eftersom förmånsvärdet för den företagsspecifika modellen redan stämmer överens med motsvarande modell som säljs till privatpersoner. Vi beklagar felet.

Text: Erik Söderholm

Vad händer nu?

Generalagenterna ska skicka in de nya bilpriserna till Skatteverket. Sedan gäller det för arbetsgivaren att leta reda på de "rätta" priserna för de anställdas förmånsbilar, antingen det höjda priset för samma bilmodell eller närmast motsvarande modell, om den aktuella modellen skulle vara struken ur den uppdaterade listan.

När nästa preliminärskatt på bilförmånen ska betalas in ska arbetsgivaren täcka upp mellanskillnaden mellan den för lågt inbetalda förmånsskatten (baserat på det "gamla" priset) och det nya, rätta priset. Det betyder att skatteinbetalningen denna månad kan bli betydligt högre än vanligt, vilket ger den anställde lägre nettolön än föregående månader.

Detta gäller dock inte alla bilar utan endast de modeller där generalagenten tidigare rapporterat in ett lägre nybilspris än vad privatbilsköparna haft möjlighet att köpa bilen för. Observera också att detta endast gäller bilar med tillverkningsår 2015 och för inkomståret 2015. Några retroaktiva justeringar ska alltså inte bli aktuella.

Text: Anders Ödahl

Jag tycker det är rimligt att biltillverkarna har samma pris på modeller för tjänstebilister som för privatköpare.
453
120