Nya regler: Lättare för kvinnor att ta mc-körkort

Sveriges Motorcyklister påpekade att kvinnor i högre utsträckning än män underkändes i körproven. Nya regler ska nu ge kvinnor rättvisare förutsättningar att ta körkort.

Den 1 maj ändras riktlinjerna för att ta motorcykelkörkort.

Förarprovet för motorcykel-körkort har fått kritik för att missgynna kvinnor. Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) fick därför i uppdrag att undersöka förarprovet ur ett genusperspektiv.

VTI kom bland annat fram till att kortare personer missgynnas vid manöverproven i låg fart. Och eftersom kvinnor i genomsnitt är kortare än män har de sämre förutsättningar vid de proven.

– De flesta mc-olyckor sker inte i krypfart utan i kurvor, säger Maria Nordqvist Sveriges Motorcyklister.

Från den 1 maj ändrar Transportstyrelsen riktlinjerna för körprovets A-behörighet så att det kommer att läggas mindre fokus på manöverprov i låg hastighet och mer på hur förarna klarar trafiksäkerheten.

– Skillnaden är att man tar bort ett av två möjliga lågfartsprov. Kvinnor har sämre förutsättningar vid dessa eftersom de i genomsnitt är kortare än män – samt att proven genomförs på en typ av motorcykel som de kanske inte når ner till marken på. Så förändringen kommer att göra skillnad, säger Maria Nordqvist till Bytbil.com.

I filmen nedan är det lågfartsprovet del 1 som försvinner.  

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt rätt att denna förändring genomförs, det ska vara rättvist.
82
118