Audi tillverkar syntetisk diesel från sol, vind och vatten

I ett pilotprojekt i Dresden har Audi medverkat till att producera syntetisk diesel, helt utan råolja. Det nya bränslet utgår från vatten som via elektrolys omvandlas till koloxid som blir en kedja av kolväten. Processen är energikrävande men Audi och partnern Sunfire menar att de funnit nya vägar att effektivisera processen.

Audi tillverkar syntetisk diesel från sol, vind och vatten
Tillverkningen av bränsle via elektrolys är kontroversiell, då den förbrukar mycket energi. Men Audi har en plan...

Johanna Wanka är både forskningsminister och forskare själv. Nyligen hade hon nöjet att tanka sin Audi A8 3,0 TDI med den första omgången av syntetisk diesel, tillverkad i Dresden som ett pilotprojekt finansierat av Audi och företaget Sunfire.

Själva processen låter lite magisk då man utgår från vatten och i slutänden får ut diesel. Processen har vissa likheter med vätgasframställning då man via elektrolys delar upp vatten i syrgas och vätgas, för att sedan framställa koloxid ur koldioxid. Det tredje processteget innebär att man under hög temperatur och högt tryck får beståndsdelarna att bilda långa kedjor av kolväten – det som förbränningsmotorer drivs av, i sina olika former.

Processtekniken har anor ända tillbaka till 20-talet och kräver mycket energi. Eftersom verkningsgraden varit låg är tekniken omstridd, många bedömare menar att energin kan användas mera effektivt. Exempelvis kunde man använda elenergin till elbilar, utan att gå omvägar som ger förluster.

Men Audi och Sunfire hävdar att de utvecklat en unik processteknik med elförsörjning från vindkraft och solenergi. Drygt tre ton koldioxid kan återvinnas per dag och det ger cirka 600 liter syntetiskt diesel. I pilotprojektet har man en verkningsgrad på cirka 50 procent men hoppas att processen i full skala ska kunna komma upp i 70 procent.

Audi och Sunfire startade projektet våren 2012 och förra hösten var fabriken klar för de första testerna. Audi har varit aktiva i flera liknande projekt med alternativa bränslen, till exempel "e-gas" (syntetisk metangas).

 

Missa inte denna läsning:

Audi Sportback G-tron drivs av e-gas, kommer till Genève

 

Forskningsminister och professor Johanna Wanka, tillsammans med Reiner Mangold, chef för hållbar utveckling hos Audi AG.

In i fabriken kommer vatten och i slutänden får man ut diesel – låter magiskt. Processen har vissa likheter med vätgasframställning och har anor ända tillbaka till 20-talet. Eftersom verkningsgraden varit låg är tekniken omstridd, många bedömare menar att energin kan användas mera effektivt. Audi och Sunfire hävdar att de utvecklat en unik processteknik med elförsörjning från vindkraft och solenergi.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag är övertygad om att processen kan förbättras och bli ett alternativ till vanlig diesel!
317
45