Oslo nära ny lag om förbud av dieselbilar – redan i vinter

Både Paris och London är på väg att införa restriktioner mot dieselbilar och snart kan Oslo ha en liknande lagstiftning. Oslos kommunfullmäktige har tagit beslutet att införa en möjlighet att förbjuda dieselbilar de dagar luftföroreningarna ligger på en hög nivå. Oslo måste dock få beslutet godkänt av norska Vägverket, NPRA. Enda undantaget för dieselförbudet är utryckningsfordon.

Oslo nära ny lag om förbud av dieselbilar – redan i vinter

Vid onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige togs beslutet att vid behov kunna införa förbud för dieselbilar i Oslo. Förbudet ska gälla när det varit höga halter av luftföroreningar under minst två dagar.

Oslo och Los Angeles kan tyckas rätt väsensskilda men de delar en geografisk belägenhet då båda ligger inne i en havsvik och är omgivna av berg. Under ogynnsamma omständigheter kan varm luft lägga sig som ett "lock" ovanför staden vilket gör att luftföroreningar stannar kvar på låg höjd och förtätas.

Förbudet för dieselmotorer ska gälla för alla typer av fordon. Enda undantaget är utryckningsfordon, patienttransporter, varuleveranser samt de som kör av eller på någon av färjorna. De allra nyaste dieselmodellerna, som uppfyller avgasnormen Euro 6, undantas också.

Beslutet i kommunfullmäktige måste godkännas av norska Vägverket, NPRA, men sen kan det träda i kraft och börja användas nästa vinter då mängden luftföroreningar brukar öka. I december kom en forskningsrapport som visade att dödligheten hos hjärt- och lungpatienter ökar under de dygn då mängden luftföroreningar är hög. På sajten "Luftkvalitet.info" går det att i realtid se hur läget är i Oslo.

Idén med att förbjuda dieselbilar i Oslo är inte ny. Under en tioårsperiod har dieselbilar varit gynnade skattemässigt och därför har andelen ökat kraftigt. Redan 2012 försökte kommunfullmäktige införa restriktioner för dieselbilar för att få ner kväveoxidutsläppen, speciellt vintertid. Oslo har även haft problem med höga halter partiklar i luften (PM10 och PM2,5), vilket gjort att man försökt få ned användandet av dubbdäck genom en årlig dubbavgift.

Den här bilden är tagen i London våren 2014, ett par veckor innan den riktiga "smogen" slog till. Utsläpp från trafiken fick hjälp av ökensand från Afrika som färdades över havet och landade i Storbritannien. Även engelsmännen har "lurats" att köpa dieselmodeller, tack vare låg CO2-skatt.

En bieffekt av en ökad försäljning av dieslar är att de ger mycket högre halter av kväveoxider, NOx, jämfört med bensindrivna bilar. Här på auto motor & sport har vi beskrivit problemet i artikelserien "Bränslebluffen" som inleddes hösten 2012.

EU-certifieringen av nya bilar görs i laboratorier med sommartemperatur. Bensinmotorer testas vid låg temperatur, men det "slipper" dieselmotorerna. När dieselbilarna sedan körs i verkligheten i vinterkyla släpper de ut betydligt större mängder kväveoxider – vilket aldrig framkommer i testnormen.

De dieselbilar som testats på Transportstyrelsens uppdrag släpper ut långt över vad EU:s gränsvärden tillåter. I extremfallet visade de sig att vissa dieselmodeller släppte ut 600 procent (!) för mycket NOx, vintertid. Orsaken till detta är att testnormen är alldeles för "snäll" och inte alls avspeglar vanlig körning vid låga temperaturer.

• I Frankrike får alla som byter från en dieselbil till en elbil en bonus på upp till 100.000 kronor. Paris borgmästare vill också förbjuda gamla och smutsiga fordon.

• I London kan förare som kör dieselbilar tvingas betala extra trängselskatt på 115 kronor, som läggs ovanpå de 130 kronor det redan kostar för bilisterna att åka in i huvudstaden. Dieselbilsförare som står med motorn på tomgång vid exempelvis en skola eller butik kan få böter.

 

Missa inte denna läsning:

Miljontals bilar skrotas i Kina för att minska farlig smog

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker det är helt rätt att förbjuda dieselmotorer när mängden luftföroreningar är hög.
398
366