Audi tillverkar syntetisk e-bensin – utan råolja

Det finns flera sätt att ersätta dagens fordonsbränsle, baserad på råolja, och Audi visar nu upp ett pilotprojekt tillsammans med franska Global Bioenergies. Genom att jäsa sockerarter på ett nytt, energieffektivt sätt går det att framställa syntetisk bensin som är fri från svavel och bensen, dessutom har "e-bensinen" ett naturligt högt oktantal. Men som alltid finns det en hake…

Audi tillverkar syntetisk e-bensin – utan råolja

Som vi har berättat tidigare driver Audi flera pilotprojekt för att framställa alternativ till de fossila fordonsbränslen vi har idag. Syntetiskt framställd metangas, så kallad "e-gas", tillverkas redan i ganska stora volymer och nyligen visade Audi hur man även kan ta fram syntetisk diesel med en ny metod.

Audi visar nu upp ännu ett pilotprojekt där man tillsammans med franska Global Bioenergies producerar "e-bensin". Den syntetiska bensinen framställs genom att jäsa sockerarter på ett nytt, energieffektivt sätt. Att jäsa socker för att få fram etanol känner vi ju igen sedan förut men Global Bioenergies har uppfunnit en genmodifierad E. coli-bakterie som bildar gasen isobuten. Gasen sipprar ut ur blandningen och mikroorganismerna skadas inte på samma sätt som när etanolhalten blir hög. Från isobuten produceras sedan alkylatbensin.

Den syntetiska alkylatbensinen är fri från svavel och bensen, dessutom har "e-bensinen" ett naturligt högt oktantal som gör att man kan använda ett högre kompressionsförhållande (eller högre laddtryck i turbon). Bensen finns idag i begränsad omfattning i bensin men är ersatt till stora delar av toluen, eftersom man funnit att bensen är cancerframkallande.

Alkylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att ta fram och där har det svenska företaget Aspen Petroleum och grundaren Roland Elmäng varit en föregångare sedan 80-talet. Alkylatbensin lämpar sig speciellt väl till motorsågar, gräsklippare och andra mindre förbränningsmotorer där avgasreningen är dålig. Aspen var även starkt pådrivande när det gällde att ta fram nytt miljödieselbränsle på 90-talet.

Audis pilotanläggningen är dimensionerad för att testa metoderna och producerar bara små mängder bensin. Om produktionen blir så energieffektiv som man hoppas är målet att skala upp anläggningen.

Som alltid i sådana här sammanhang finns det dock ett stort "men". Metoden bygger på att man har tillgång till billigt socker och den produkten odlas på samma areal som andra livsmedel. När det blir konkurrens om odlingsarealen stiger livsmedelspriserna, vilket speciellt drabbar de mest utsatta. I Nordamerika har till exempel etanolproduktionen som baseras på majs slagit hårt mot de länder där livsmedlet är ett av de viktigaste för befolkningen.

 

Missa inte denna läsning:

Audi tillverkar syntetisk diesel från sol, vind och vatten

 

Audi e-bensin

Ännu så länge har Audis e-bensin bara tillverkats i små mängder. Men om metoderna är effektiva kan man skala upp produktionen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Det här låter som en lovande metod i mina öron!
406
64