Därför måste du stanna för en cyklist vid övergångsstället

Cyklister vs bilister. Det eviga kriget. En aktuell fråga så här i sommartid, när cyklisterna är många och överallt, är om man som bilist måste lämna företräde för en cyklist som cyklar över ett övergångsställe?

Måste man stanna för en cyklist som cyklar över övergångsstället? Både ja och nej.

Den många gånger hett omdebatterade Zebra-lagen innebär att en bilist måste stanna om en person går (med eller utan cykel) över ett övergångsställe. Men vad gäller om en cyklist cyklar över ett övergångsställe? 
"Endast gående kan åtnjuta företräde som fotgängare vid ett övergångsställe. En cykel ska alltså ledas för att man ska betraktas som fotgängare", säger Stefan Dangardt, Kommunikationschef Polismyndigheten Dalarna till DT.se
För tydlighetens skull lägger Stefan till:
"I valet mellan att köra på en cyklist som kört ut på övergångsstället eller inte, måste du dock välja det senare, även om cyklisten gjort fel. Allt för att undvika en trafikolycka."

För rondeller eller korsningar med obevakade cykelöverfarter gäller för bilister att de har väjningsplikt gentemot cyklister och mopedister (klass 2) som är ute på eller just ska ut på cykelöverfarten. Dessa är oftast bara utmärkta med streckade linjer i körbanan.

Läs mer: 10 fakta om körning i rondell du måste veta

Fler vanliga cykelfrågor
Är det olagligt att cykla onykter? Kan man bli av med körkortet?
Svar: Cykel är ett fordon och får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.
Man kan dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik enligt Trafikbrottslagen.
Trafikbrott av olika slag kan innebära körkortsåtgärder.
 
Vilka regler gäller för cykel vid rondeller och vid korsningar med gata/väg med biltrafik?
Svar: Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av fordon.
För cyklister gäller bland annat att:
• Stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket 'Stop'.
• Stanna vid stopplinjen och fullgöra väjningsplikten mot fordon på den korsande vägen iaktta högerregeln.
• Den som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen vid ett obevakat övergångställe har fordonsförare väjningplikt mot gående.
Det finns ytterligare ett stort antal regler som är gemensamma för alla fordonsförare, alltså även för den som cyklar. Utöver detta finns det särskilda regler för den som cyklar eller kör moped.
 
Finns det någon hastighetsbegränsning för cyklister? Är det skyltarna som gäller eller är det som för moped en maxhastighet på 30 km/h?
Svar: Hastighetgränserna gäller för alla slag av fordon, alltså även för cykel.
 
Får man skjutsa varandra på cykel?
Svar: Ja, om cykeln är byggd för det, vilket den ju oftast inte är. Om det på cykeln finns lämpliga säten och skydd för ekrarna få man skjutsa, om man är över 15 år och den som skjutsas är under 10 år.
 
Källa: NTF Konsument
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Många cyklister beter sig farligt i trafiken.
1141
90