VTI kritiska mot 2+1-vägarna – föreslår flera förbättringar

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är kritiska mot de allt vanligare 2+1-vägarna i Sverige. Visserligen ökar de säkerheten på det aktuella vägavsnittet men de skapar också flera nackdelar som sällan blir belysta. VTI föreslår flera åtgärder som behöver göras för att förbättra 2+1-vägarna.

VTI kritiska mot 2+1-vägarna – föreslår flera förbättringar
Bilden visar E20 väster om Skara, en typisk 2+1-väg med vajerräcke i mitten som förhindrar mötesolyckor. Foto: Joel Torsson.

Motorvägar är den säkraste typen av vägar eftersom det inte kan uppstå några mötesolyckor och som regel finns det även vägräcken och fri "avåkningszon" på sidorna. Men motorvägar är dyra att bygga och därför har många vanliga vägar byggts om till så kallade "2+1-vägar".

Av det statliga vägnätet på cirka 10.000 mil har cirka 130 mil landsväg byggts om till 2+1-väg. Säkerhetsmässigt har det varit mycket lyckat då antalet dödsolyckor på de ombyggda vägarna sjunkit med tre fjärdedelar. Mittsepareringen har gjort att 2+1-vägarna är i stort sett lika säkra som motorvägar, fast till en betydligt lägre kostnad.

Men många har också kritiserat 2+1-vägarna och nu sällar sig VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, till dessa. I en nyligen publicerad studie (VTI rapport 871) pekar man på flera nackdelar med 2+1-vägarna som inte verkar beaktas till fullo när myndigheterna ger tillstånd vid ombyggnation.

"Framför allt framkom att man i planeringen hade försummat att beskriva miljökonsekvenser av den omledningstrafik som uppstår då den mittseparerade vägen av olika orsaker stängs av," säger Lennart Folkeson, forskare på VTI.

Att utryckningsfordon har svårt att komma fram på 2+1-vägarna har kritiserats förut, liksom säkerheten för motorcykelförare (vajerräcke är ingen fördel om man kör omkull med mc). Men VTI påpekar att konstruktionen av 2+1-vägarna gör att de måste stängas av helt även vid enkla drift- och underhållsåtgärder. Trafiken leds då över till mindre, närliggande vägar och där kan trafikbelastningen bli väldigt hög och öka riskerna för både bilister och oskyddade trafikanter som gående och cyklister. I statistiken ser 2+1-vägarna säkra ut men i verkligheten flyttar olyckorna ut till omkringliggande småvägar när trafiken måste ledas om vid servicearbeten.

VTI vill också att 2+1-vägarna kompletteras med attraktiva gång- och cykelvägar utan avbrott. För lantbrukare och skogsägare som har mark på båda sidor om en 2+1-väg blir det ofta mycket svårt att förflytta arbetsredskap. På lång sikt kan också tillfälliga avstängningar av 2+1-vägarna påverka lönsamheten hos lokala företag och bidra till avfolkningen av landsbygden.

Vad tycker ni läsare om 2+1-vägarna? Borde vi ha fler, ska de nuvarande förbättras eller är det rent av så att vi borde lägga skattepengarna på riktiga motorvägar istället? Fältet för kommentarer står till ert förfogande!

 

Missa inte denna läsning:

Undvik böter – 10 fakta om körning i rondell du måste veta

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

För min del får det gärna byggas ännu fler 2+1-vägar i Sverige!
171
773