Australien ger fler vägar fri hastighet – ingen ökning av olyckorna

Försöket med att ge vissa vägar fri hastighet visar att antalet olyckor inte ökar. Därför klassas ytterligare en vägsträcka som "unlimited zone" i Australien, vilket ger 33,6 mil av fri hastighet. Kanske något att prova i Sverige också?

Det väckte mycket uppmärksamhet när Australien i början på 2014 inledde ett försök med fri hastighet på några utvalda sträckor. De flesta länder som haft fri hastighetsgräns har infört begränsningar och även i Tyskland har många politiker ansett att den fria hastighetsgränsen på autobahn måste tas bort.

I Australien har delstaterna ett ganska stort mått av självstyre och "Northern Territory" vill ge tillbaka ansvaret till sina medborgare när det gäller vilken hastighet som ska betraktas som säker. Därför införde man fri hastighet på två vägsträckor, den ena 20 mil lång och den andra sju mil.

De mätningar man gjort visar att det skett en blygsam ökning av snitthastigheten på de aktuella vägarna. 85 procent av bilförarna håller en hastighet på 133–139 km/h. Premiärministern för Northern Territory, Adam Giles, säger att testet bevisar att bilförarna anpassade hastigheten till den nivå som var säker.

Sedan testet inleddes i februari 2014 har det inträffat elva bilolyckor på de aktuella vägarna. Ingen dödsolycka, men dock en med allvarliga skador. I det sistnämnda fallet var dock alkoholpåverkan och avsaknaden av bilbälte en starkt bidragande orsak.

Det positiva resultatet visar att fri hastighet fungerar i Northern Territory och därför binder man nu ihop de två vägsträckorna. Det innebär att man får en 33,6 mil lång väg med fri hastighet, utom på vissa partier där det finns korsande vägar eller samhällen.

Det enda problem myndigheterna egentligen upplevt är att den fria hastigheten lockar till sig personer som vill testa sin bils toppfart, och även filma detta för att lägga ut på YouTube. Att köra i över 300 km/h och samtidigt hålla i en mobilkamera är knappast säkert. Filmen med Porsche 918 Spyder, ovan, är ett undantag.

Som vi berättat förut finns det gott om forskning i Sverige som visar att motorvägarna är de säkraste av alla, främst för att mötesolyckor är helt eliminerade. De säkraste motorvägarna med 120 km/h hastighetsgräns har i snitt endast en dödsolycka per år. Näst säkrast är de så kallade 2+1-vägarna där man också försöker undvika mötesolyckor. Vad säger ni läsare, är det dags att införa fri fart även i Sverige?

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag skulle vilja ha fri hastighet på de bästa motorvägarna i Sverige!
1536
191