Försäkringsbolagen känner till Volkswagens dåliga kvalitet

Motorstrulet kan i värsta fall kosta 100.000 kronor. "Det finns alltid fall där maskinskadeförsäkringen inte kan åberopas", säger Dan Falconer på If.

Försäkringsbolagen känner till Volkswagens dåliga kvalitet

Volkswagen har stora problem med en del komponenter i bensinmotorerna som kallas TSI och TFSI. Tidigare i veckan skrev vi om en bilhandlare som inte längre säljer bilarna.

"Vi tvärnobbar de här bilarna, det känns som att felandelen är 100 procent. Det spelar ingen roll om bilen gått 5.000 mil eller 15.000. Det är ingen idé längre. Det är sjuka pengar det handlar om så det är inte värt att sälja de här bilarna, det är inte värt att chansa", sa Claes Hoffsten på Hoffsten Motor till auto motor & sport.

Det är framför allt kamkedjorna och kolvringarna som ställer till problem för Volkswagen- och Audiägarna. Försäkringsbolagen If och Folksam bekräftar för auto motor & sport att de känner igen problemen.

"Ja, vi känner till att det förekommer den typen av kundärenden", säger Dan Falconer, produktansvarig på If.

• Hur upplever du som bilhandlare att marknaden ser ut? Var med i vår stora bilhandlarundersökning.

• Har ni någon dialog angående goodwill eller annat med Volkswagen eller Audi?

"I samband med ett eventuellt skadeärende för vi en dialog med märkesverkstaden som söker goodwill hos generalgenten", säger Lars G Carlsson på Folksam.

"Vi har uppfattat det så att generalagenten har en tydlig rutin för hantering av de här fallen. Om garanti eller goodwill inte kommer i fråga kan det bli ett försäkringsärende", säger Dan Falconer.

Folksam känner inte till något konkret exempel där kunder har fått betala för problemen ur egen ficka. Men trots det finns en risk att bilägaren ändå kan få betala. En överkuggad kamkedja eller kolvringar som måste bytas kan kosta mellan 30.000 och 100.000 kronor.

"Generellt finns alltid fall där maskinskadeförsäkringen – av olika skäl – inte kan åberopas", säger Dan Falconer.

• Hur upplever du som bilhandlare att marknaden ser ut? Var med i vår stora bilhandlarundersökning.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har stort förtroende för Volkswagen.
108
935